Polemiki i sprostowania

Sprostowanie nieprawdziwej informacji zawartej w programie "Bliżej" (TVP Info, 23.10.2014 r.)

Data publikacji 10.11.2014

Treść pisma skierowanego przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemara Krawczyka do Juliusza Brauna - Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej.

Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu 23 października 2014 r. programu „Bliżej” Jana Pospieszalskiego dotyczącego śledztwa w sprawie katastrofy Smoleńskiej informuję, że prowadzący wykazał się daleko idącym brakiem profesjonalizmu, ponieważ nie zachował standardów obiektywności dziennikarskiej, przedstawiając argumenty tylko jednej ze stron, uznając je za w pełni rzetelne i miarodajne.

Brak możliwości wypowiedzenia się w programie przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przyczynił się do dezinformacji opinii publicznej oraz bezpodstawnie naruszył zaufanie społeczne do instytucji państwowych. Biegli CLKP posiadają kierunkowe wykształcenie w dziedzinie materiałów wybuchowych oraz wieloletnią zawodową praktykę obejmującą badania laboratoryjne między innymi technikami chromatograficznymi oraz badania miejsc zdarzeń z użyciem materiałów wybuchowych, natomiast występujący w programie profesorowie specjalizują się w wąskiej dziedzinie chemii (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego) mającej niewiele wspólnego z badaniami materiałów wybuchowych.

Biegli CLKP odparli wszystkie dotychczas wysuwane zarzuty dotyczące wykonywanych badań, w formie opinii uzupełniających dostępnych na stronie internetowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Nieprawdziwą jest zatem informacja jakoby CLKP wciąż wykonywało analizy materiału dowodowego wskutek wskazania nieprawidłowości. Wydawane opinie uzupełniające dotyczą jedynie wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanych przez tzw. „niezależnych ekspertów”, wynikających z ich nieprawidłowej interpretacji wyników badań wykonanych przez biegłych CLKP. Podkreślam, że od grudnia 2013 r., kiedy to została wydana opinia dotycząca materiałów wybuchowych, w CLKP nie są wykonywane żadne badania próbek w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późn. zm.) wnoszę o opublikowanie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieprawdziwej wiadomości zawartej w programie „Bliżej” Jana Pospieszalskiego wyemitowanym w dniu 23 października 2014 r. na antenie TVP Info.

Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
insp. dr Waldemar Krawczyk

Powrót na górę strony