Polemiki i sprostowania

Wiceszef policji nie zablokował wypłaty zapomogi

Data publikacji 08.04.2010

W związku z artykułem "Wiceszef policji zablokował wypłatę zapomogi rodzinie Andrzeja Struja", który pojawił się na portalu radia RMF FM, informujemy, że zapomoga dla rodziny tragicznie zmarłego policjanta została wypłacona z Funduszu Nagród i Zapomóg. Wniosek o tę zapomogę został poparty przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Trelę i w pełni zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, a pieniądze zostały rodzinie wypłacone zaraz po tragicznej śmierci naszego funkcjonariusza. Informujemy ponadto, że kwota zapomogi była najwyższa, jaką przewidziano w tego typu sytuacji, a rodzinę policjanta objęto szczególną opieką.

Odnosząc się do możliwości wypłacenia zapomogi z Funduszu Prewencyjnego, warto podkreślić, że nie jest to fundusz zapomogowy. Zgodnie z obowiązującą umową, zawartą pomiędzy PZU, KGP a stroną związkową, środki zgromadzone na Funduszu Prewencyjnym mogą być przeznaczone na zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczonych. Istotne jest, że Fundusz Prewencyjny działa w oparciu o ustawę z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, która w art. 149 ust. 2 pkt 1 wyraźnie wskazuje, że środki na nim zgromadzone mogą być wykorzystywane tylko na działalność zapobiegawczą.

Śmierć funkcjonariusza na warszawskiej Woli była i jest olbrzymią tragedią dla jego najbliższych, dlatego ze swojej strony robimy wszystko, co jest możliwe, by rodzina policjanta nie została bez pomocy, także finansowej. Sugerowanie, że Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Trela nie zgodził się na zapomogę, w świetle zaistniałych faktów, jest niegodziwe i krzywdzące.

Powrót na górę strony