Kontakt - Policja.pl

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA
NIP: 521-31-72-762

Centrala KGP
tel. (47) 72 199 00

Skargi i wnioski
tel. (47) 72 122 72

 


Kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Komendy Głównej Policji


Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Język migowy


KOMENDY WOJEWÓDZKIE / STOŁECZNA POLICJI

Informacje o przestępstwach prosimy przekazywać bezpośrednio do najbliższej jednostki policji (adresy komend wojewódzkich Policji)


CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Informacje, które mogą okazać się przydatne w zwalczaniu cyberprzestępczości należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego:

Informacje, które mogą okazać się przydatne w zwalczaniu cyberprzestępczości należy przesyłać na adres:

kontakt.cbzc@cbzc.policja.gov.pl


INFORMACJA PUBLICZNA

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą przesyłać zapytania na adres poczty elektronicznej:

informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl


RZECZNIK PRASOWY

Zespół Prasowy KGP odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu.

rzecznikkgp@policja.gov.pl

Powrót na górę strony