Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Głównej Policji przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15:00 - 17:00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym (na numer telefonu skargowego, tj. (47) 72 122 72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Powrót na górę strony