Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Głównej Policji

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:
  KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
 • osobiście – w Biurze Przepustek KGP, przy ul. Puławskiej 148/150, w dni robocze, w godzinach 8:15 – 16:15
 • faksem – na numer: +48 47 72 135 71
 • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KGP.

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kgp@policja.gov.pl
 • ustnie do protokołu – w Biurze Przepustek KGP przy ul. Puławskiej 148/150 02-624 Warszawa.

W dni robocze, w godzinach 9:00 – 15:00 (w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00) w siedzibie Komendy Głównej Policji, adres jw. oficerowie Biura Kontroli KGP – działający w imieniu Komendanta Głównego Policji – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie (47) 72 122 72.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Powrót na górę strony