Sprawy weteranów

Sprawy weteranów działań poza granicami państwa

W Komendzie Głównej Policji sprawami weteranów zajmuje się Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Szczegółowych informacji w zakresie uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit e, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa można uzyskać dzwoniąc na numer:

- (47) 72-564-57 Sekretariat Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych

Powrót na górę strony