Aktualności

Spotkanie włoskiej delegacji z przedstawicielami polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Data publikacji 16.04.2014

W dnach od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r. w ramach pilotażowego programu „Vigila et protege – To Search And Protect Unaccompanied Minors Trough The SIS II, Fight Against Invisibility”, odbyło się spotkanie dwóch włoskich delegatów z przedstawicielami polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Prowadzony przez Włochów projekt „Vigila et protege"  wpisuje się w działania zgodne z rekomendacjami Rady Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wzmocnienia współpracy na rzecz ochrony małoletnich bez opieki poprzez lepsze wykorzystanie dorobku Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

W trakcie wizyty strona włoska przekrojowo zapoznała się z polskimi doświadczeniami, przepisami prawa a także procedurami stosowanymi w sprawach małoletnich bez opieki. Podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z wszczynaniem i skutecznym prowadzeniem poszukiwań osób zaginionych w ramach międzynarodowej współpracy Policji kanałem SIS - w sieci biur SIRENE.  Dodatkowo wzmocnieniu współpracy służyć miały wizyty włoskich delegatów w Zarządzie ds. Cudzoziemców KGSG, w Wydziale ds. Cudzoziemców Nadwiślańskiego OSG oraz w Domu Dziecka na ul. Korotyńskiego 13, gdzie polscy eksperci przedstawili doświadczenia związane z pracą z małoletnimi bez opieki ubiegającymi się o ochronę na terytorium RP oraz korzystającymi z pomocy socjalnej.

Organizacja powyższego spotkania przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między służbami UE, stanowiła także okazję do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania rozległej wiedzy polskich ekspertów.

Powrót na górę strony
Polska Policja