Polskie Biuro SIRENE

O nas - czyli jak powstawała polska komórka SIRENE

 

1 maja 2004 – Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej

9 sierpnia 2004 – Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – powierzenie zadań związanych z organizacją i działaniem polskiej komórki SIRENE - Policji (KGP)

1 września 2004 – polska komórka SIRENE zostaje umieszczona w strukturach Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP razem z innymi międzynarodowymi kanałami współpracy policyjnej (INTERPOL, EUROPOL, oficerowie łącznikowi)

1 lutego 2006 – reorganizacja KGP - likwidacja Biura Międzynarodowej Współpracy Policji – przeniesienie Wydziału ds. Biura SIRENE do Biura Wywiadu Kryminalnego, zmiana nazwy na: Wydział ds. SIRENE.

w latach 2006-2007 – trwają prace związane z organizacją polskiej komórki SIRENE (prace legislacyjne, opracowywanie projektów procedur SIRENE, przygotowania organizacyjne) oraz systematycznie zwiększana była obsada Wydziału.

24 sierpnia 2007 – ustawa o udziale Rzeczpospolitej w SIS i VIS

10 września 2007 – nowe państwa członkowskie UE rozpoczynają pracę w SIS i systemie Biur SIRENE

17-21 września 2007 – misja ewaluacyjna. Grupa ekspertów z UE ocenia stan przygotowań polskiej Policji do wejścia do Strefy Schengen. Polskie Biuro SIRENE zostaje pozytywnie ocenione.

21 grudnia 2007 – zniesienie kontroli na granicach lądowych

31 marca 2008 - zniesienie kontroli na granicach powietrznych

15 maja 2008 - utworzone zostaje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Zadania Biura SIRENE są realizowane przez:

Sekcję Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji,
w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji

oraz przez Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

9 kwietnia 2013 - rusza nowoczesny System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II), który umożliwia przetwarzanie większej ilości danych oraz korzystanie z nowych funkcjonalności.

11 lutego 2014 - pierwsza misja ewaluacyjna polskiego Biura SIRENE po wejściu Polski do Strefy Schengen. Polskie Biuro SIRENE zostało pozytywnie ocenione.

25 marca 2015 - druga misja ewaluacyjna polskiego Biura SIRENE (w ramach misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze SIS/SIRENE w Polsce). Polskie Biuro SIRENE zostało pozytywnie ocenione.

8 kwietnia 2019 roku - kolejna misja ewaluacyjna polskiego Biura SIRENE ( w ramach misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze SIS/SIRENE w Polsce). Polskie Biuro SIRENE zostało pozytywnie ocenione.

Od 1 października 2019 roku zadania Biura SIRENE są realizowane przez:

      Sekcję Centrum Komunikacji Międzynarodowej Wydziału Wsparcia Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

      Wydział Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

      oraz Wydział Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Powrót na górę strony