Polskie Biuro SIRENE

O nas - czyli jak powstawała polska komórka SIRENE

1 maja 2004 – Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej

9 sierpnia 2004 – Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – powierzenie zadań związanych z organizacją i działaniem polskiej komórki SIRENE - Policji (KGP)

1 września 2004 – polska komórka SIRENE zostaje umieszczona w strukturach Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP razem z innymi międzynarodowymi kanałami współpracy policyjnej (INTERPOL, EUROPOL, oficerowie łącznikowi)

1 lutego 2006 – reorganizacja KGP - likwidacja Biura Międzynarodowej Współpracy Policji – przeniesienie Wydziału ds. Biura SIRENE do Biura Wywiadu Kryminalnego, zmiana nazwy na: Wydział ds. SIRENE.

w latach 2006-2007 – trwają prace związane z organizacją polskiej komórki SIRENE (prace legislacyjne, opracowywanie projektów procedur SIRENE, przygotowania organizacyjne) oraz systematycznie zwiększana była obsada Wydziału.

24 sierpnia 2007 – ustawa o udziale Rzeczpospolitej w SIS i VIS

10 września 2007 – nowe państwa członkowskie UE rozpoczynają pracę w SIS i systemie Biur SIRENE

17-21 września 2007 – misja ewaluacyjna. Grupa ekspertów z UE ocenia stan przygotowań polskiej Policji do wejścia do Strefy Schengen. Polskie Biuro SIRENE zostaje pozytywnie ocenione.

21 grudnia 2007 – zniesienie kontroli na granicach lądowych

31 marca 2008 – zniesienie kontroli na granicach powietrznych

15 maja 2008 – utworzone zostaje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Zadania Biura SIRENE są realizowane przez:

  • Sekcję Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji, w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji
  • oraz przez Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

9 kwietnia 2013 – rusza nowoczesny System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II), który umożliwia przetwarzanie większej ilości danych oraz korzystanie z nowych funkcjonalności.

11 lutego 2014 – pierwsza misja ewaluacyjna polskiego Biura SIRENE po wejściu Polski do Strefy Schengen. Polskie Biuro SIRENE zostało pozytywnie ocenione.

25 marca 2015 – druga misja ewaluacyjna polskiego Biura SIRENE (w ramach misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze SIS/SIRENE w Polsce). Polskie Biuro SIRENE zostało pozytywnie ocenione.

8 kwietnia 2019 – kolejna misja ewaluacyjna polskiego Biura SIRENE ( w ramach misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze SIS/SIRENE w Polsce). Polskie Biuro SIRENE zostało pozytywnie ocenione.

Od 1 października 2019 roku zadania Biura SIRENE są realizowane przez:

  • Sekcję Centrum Komunikacji Międzynarodowej Wydziału Wsparcia Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
  • Wydział Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
  • oraz Wydział Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

7 marca 2023  - uruchomiono zmodernizowany System Informacyjny Schengen (SIS RECAST)

Powrót na górę strony