Projekty szkoleniowe

„Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”

to projekt Komendy Głównej Policji, realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 dla programu operacyjnego PL15 - „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. Projekt, który jest realizowany w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r., stanowi inicjatywę Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, realizującego zadania krajowego biura SIRENE.

Do głównych celów projektu zaliczono wzrost wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu funkcjonowania SIS II m. in. poprzez poznanie praktycznych aspektów korzystania z nowych funkcjonalności SIS, wymianę doświadczeń na arenie międzynarodowej oraz podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W ramach projektu zaplanowano m.in.szkolenia językowe dla 2090 funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz szkolenia specjalistyczne dla 2000 uczestników z następujących zagadnień:

Praktyczne aspekty pracy z SISII oraz ochron danych osobowych

Pomoc prawna w sprawach karanych

Daktyloskopia i badania biologiczne

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony