Projekty szkoleniowe

Zakończył się projekt szkoleniowy zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Zakończył się trwający od 1 listopada 2012 roku do 30 kwietnia 2014 roku projekt pt. „Usprawnienie współpracy policyjnej – wymiana doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk we współpracy bilateralnej w ramach zadań realizowanych przez polskie Biuro SIRENE w zakresie art. 95-100 Konwencji Wykonawczej Schengen” realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci VETPRO - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i doskonalenie zawodowe.

Projekt zakładał udział w wizytach studyjnych w innych Biurach SIRENE oraz N.SIS  dla grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, odpowiedzialnych za szkolenia oraz zarządzających zasobami ludzkimi w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, pełniących zadania polskiego Biura SIRENE i N.SIS. Pięcioosobowe zespoły odwiedziły partnerów w siedmiu krajach - w Belgii, w Szwajcarii, na Malcie, w Portugalii, w Hiszpanii, w Słowenii, we Francji.

 

Realizacja programu wyszła naprzeciw potrzebom stałego szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych pracowników krajowego biura SIRENE oraz umożliwiła wymianę doświadczeń i poznanie najlepszych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach. Była także okazją do omówienia bieżących problemów oraz wypracowania nowych rozwiązań w celu efektywniejszego korzystania z SIS. Dodatkowo realizacja projektu pozwoliła na zapoznanie się z doświadczeniami partnerów zagranicznych w zakresie organizacji i innych aspektów związanych z misją ewaluacyjną Schengen w obszarze SIS/SIRENE.

W ramach projektu opracowano i przekazano m.in. do szkół Policji materiał informacyjno-edukacyjny, w celu jego ewentualnego wykorzystania w procesie doskonalenia zawodowego.

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY

 

  • Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
    w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
  • Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
Powrót na górę strony