Zaproszenia i zapowiedzi wydarzeń

XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Szczyrk 2017”

W dniach 26 – 30 września 2017 roku w Szczyrku /pow. bielski, woj. śląskie/ odbędzie się XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Szczyrk 2017”. Organizatorami Rajdu są: Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych oraz Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK. Corocznie w tej ogólnopolskiej imprezie turystycznej bierze udział około 350 - 400 osób (czynni funkcjonariusze i pracownicy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, żołnierze WP, resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści). Baza Rajdu mieści się w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”.

Jednocześnie informujemy, że honorowy patronat nad Rajdem objął Komendant Główny Policji, a udział w Komitecie Honorowym potwierdzili: Komendant Główny Straży Granicznej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezydent IPA Sekcja Polska, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Zarządu Głównego PTTK, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Burmistrz Miasta Szczyrk.

Serdecznie zapraszamy. W załączeniu regulamin.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony