Zwalczaj "szarą strefę"

Zwalczaj "szarą strefę"!

Skutki istnienia zjawiska "szarej strefy" odczuwalne są we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego kraju i dla każdego obywatela.

"Szara strefa" obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł w postaci :

  • przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – to sytuacje, w których podatnik wprawdzie opodatkował swoje przychody, jednak ponoszone przez niego wydatki oraz zgromadzony majątek były nieadekwatne do deklarowanych przychodów;
  • przychodów z nieujawnionych źródeł przychodów – są to przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu, które podatnik faktycznie osiąga, nie zgłaszając tego faktu organom podatkowym (źródło przychodów niezarejestrowane).

Do szarej strefy można zaliczyć zarówno zarejestrowanych podatników nie w pełni deklarujących swoje dochody, jak i osoby niezidentyfikowane, niezarejestrowane, działające poza systemem podatkowym. Od szarej strefy należy odróżnić czarną strefę, która dotyczy dochodów z działalności o charakterze przestępczym. Należy zatem mieć na uwadze, że często następuje przenikanie się strefy szarej i czarnej, ponieważ w wielu przypadkach działania mające na celu unikanie płacenia podatków łączy się bezpośrednio z aktywnością przestępczą.

Do charakterystycznych cech szarej strefy należy jej szeroki zasięg, który znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych dziedzinach gospodarki kraju, w których identyfikuje się jej obszary np.:

W gospodarce krajowej identyfikuje się m.in. następujące obszary szarej strefy:

Wszelkie przejawy działania, dotyczące zjawiska "szarej strefy" należy zgłaszać do:

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej:

  • 16 wojewódzkich urzędów pracy – Wydział Kontroli Legalności Zatrudnienia,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Departament Kontroli Płatników Składek.

Ministerstwa Finansów:

  • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
  • Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej,
  • Dyrektorzy Izb Skarbowych,
  • Naczelnicy Urzędów Skarbowych,

Państwowej Inspekcji Pracy

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

  • Główny Inspektor Inspekcji Handlowej

 

Jeżeli nie można zgłosić bezpośrednio do wyżej wymienionych organów,

 

Zadzwoń lub napisz …

 

 

 

 

KWP w Białymstoku
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

tel. 085-677-31-10, fax 085-677-31-11
e-mail: wpgkwp@podlaska.policja.gov.pl

KWP w Bydgoszczy
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz

tel. 052-328-54-00, fax 052-328-55-77
e-mail: pg@bg.policja.gov.pl

KWP w Gdańsku
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

z/s w Sopocie

ul.Armii Krajowej 112, 81-824 Sopot

tel. 058-5216213, fax 058 5216376
e-mail: pg-kwp@pomorska.policja.gov.pl

KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 095-7211270, fax 095-721-12-95
e-mail: kwp_gorzow.pg@lubuska.policja.gov.pl

KWP w Katowicach
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

tel. 032-200-25-00, fax 032-200-25-41
e-mail: sekr-wdwzpg.kwp@slaska.policja.gov.pl

KWP w Kielcach
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Seminaryjna 12, 25-372 Kielce

tel. 041-349-24-80, fax 041-349-24-85
e-mail: pg@swietokrzyska.policja.gov.pl

KWP w Krakowie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel. 012-411-31-44, fax 012-615-67-87
e-mail: szara.strefa@malopolska.policja.gov.pl

KWP w Lublinie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

tel. 081-743-66-00, fax 081-535-42-34
e-mail: pg@kwp.lublin.pl

KWP w Łodzi
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel. 042-651-68-58, fax 042-651-82-45
e-mail: pg@lodzka.policja.gov.pl

KWP w Olsztynie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn

tel. 089-522-56-30, fax 089-522-56-35
e-mail: wpg@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

KWP w Opolu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

tel. 077-454-50-19, fax 077-422-22-64
e-mail: pg@opolska.policja.gov.pl

KWP w Poznaniu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

tel. 061-841-42-00, fax 061-841-40-42
e-mail: wydzial.pg@wielkopolska.policja.gov.pl 

KWP w Radomiu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. 11-listopada 43, 26-600 Radom

tel. 048-345-39-81, fax 048-727-37-70
e-mail: wydzial_pg_kwp@mazowiecka.policja.gov.pl

KWP w Rzeszowie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

tel. 017-858-23-35, fax 017-858-23-39
e-mail: szarastrefa@podkarpacka.policja.gov.pl

KWP w Szczecinie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

tel. 091-821-62-15, fax 091-821-59-39
e-mail: wydzial_pg@szczecin.kwp.gov.pl

KWP we Wrocławiu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

pl. Muzealny 2/4/6, 50-035 Wrocław

tel. 071-340-34-70, fax 071-340-31-52
e-mail: pg@wr.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Wolska 174, 01-258 Warszawa

tel. +48 47 723-54-04, fax +48 47 723-54-74
e-mail: naczelnik.pg@ksp.policja.gov.pl

 
W sytuacjach wyjątkowych:


   

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Biura Kryminalnego

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. +48 47 721-23-24, fax +48 47 721-34-67
e-mail: wpg@policja.gov.pl

Powrót na górę strony