Utworzenie grupy PaT w Bydgoszczy - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bydgoszcz

Utworzenie grupy PaT w Bydgoszczy

Wczoraj o godzinie 12.00 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się gala inauguracyjna działalności programu " PaT" połączona z utworzeniem młodzieżowej grupy "PaT" w Bydgoszczy. Goście w czasie gali obejrzeli spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Sekret” w wykonaniu bydgoskiej grupy PaT "PaTciaki".

Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a TY", a zainicjowane przez współpracę z Zespołem Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Warszawie, Kujawsko-Pomorską Kurator Oświaty, Zespołem Szkół Samochodowych, Zespołem Szkół Gastronomicznych, Bursą nr 1 w Bydgoszczy oraz Zespołem Szkół Administracyjnych i Ekonomicznych w Bydgoszczy.

Celem podjętej inicjatywy jest stworzenie wspólnoty z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu na terenie Bydgoszczy, która będzie działać przeciwko zjawiskom patologii społecznej oraz promować wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień. Ekspertem Programu PaT w Bydgoszczy jest dr Daria Wojtkiewicz - pedagog szkolny z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

"PaT" to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

Główne cele programu:

  • Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
  • Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
  • Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
  • Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień."


W czasie gali, na której obecni byli m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski p. Elżbieta Rusielewicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Anna Łukaszewska, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki, Wiceprezydent miasta Bydgoszczy p. Iwona Waszkiewicz oraz Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł.insp. Andrzej Cieślik młodzież wystawiła spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Sekret” w wykonaniu bydgoskiej grupy PaT "PaTciaki". 

(KWP w Bydgoszczy / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja