Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Do promocji” – 286 funkcjonariuszy mianowanych na podkomisarzy Policji

Data publikacji 22.08.2015

Gdy zabrzmiały fanfary i dowódca uroczystości wydał komendę: „do promocji”, stało się to, na co czekali od wielu lat. 286 policjantów dostąpiło zaszczytu, o którym z pewnością marzy każdy funkcjonariusz. Uderzenie szablą w ramię jest tylko symbolem. Dwie gwiazdki na pagonach to również duża odpowiedzialność. W tym ważnym dla promowanych dniu, dniu promocji na pierwszy stopień oficerski, towarzyszyły im rodziny, znajomi, dostojni goście. Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, w tym Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta RP.

22 sierpnia 2015 r.  o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. By wziąć udział w tym doniosłym wydarzeniu promowani policjanci musieli najpierw z pozytywnym wynikiem ukończyć szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,  a  następnie oczekiwać  na podpis Prezydenta RP złożony na akcie mianowania.

Uroczystość Promocji oficerskiej za każdym razem rozpoczyna się od oddania honorów sztandarom uczestniczących w promocji oraz przeglądu pododdziałów przez dowódcę uroczystości  i ważnego przedstawiciela Państwa. Na przestrzeni lat, robili too m.in. ministrowie, premierzy.  Wielkim wyróżnieniem  dla promowanych jest, dokonanie tego przez głowę państwa. W tym szczególnym dniu,  po raz pierwszy w historii uroczystych promocji oficerskich, dokonał tego Pan Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszył gen. insp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji.

Po przeglądzie pododdziałów przyszedł czas na odegranie hymn państwowego i podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie delegacja absolwentów WSPol złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie.

Insp. dr Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie swoje przemówienie rozpoczął od powitania gości, po czym kilka słów skierował do podkomisarzy Policji oraz wszystkich obecnych na uroczystości:

„Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowni Państwo!

Per aspera ad astra. – Przez trudy do gwiazd - ta rzymska maksyma spełniła się dzisiaj w sensie ogólnym i dosłownym. Bowiem dla dwustu osiemdziesięciu sześciu funkcjonariuszy Policji, a w tej liczbie czterdziestu jeden policjantek dzisiejsza uroczystość to uwieńczenie wielu lat wytężonej służby, spełnienie marzeń i awans na stopień podkomisarza - pierwszy stopień w korpusie oficerów Policji.

Panie i Panowie Oficerowie

Rozpoczynacie nowy, odpowiedzialny etap Waszej służby. Zostać oficerem Policji to nie tylko zaszczyt i honor, ale również, a może przede wszystkim, większa odpowiedzialność. Wielu z Was zostanie przełożonymi, którym przysługiwać będą nie tylko określone przepisami uprawnienia. Będzie spoczywała na Was odpowiedzialność za podwładnych, za ich wyszkolenie, atmosferę służby i bezpieczeństwo w służbie. Będziecie stanowić dla młodszych wiekiem stażem służby funkcjonariuszy wzór do naśladowania.

Niech w tej nowej, zawodowej rzeczywistości kamieniami milowymi Waszego postępowania będą słowa złożonej niegdyś roty ślubowania policyjnego, o których nigdy nie wolno nam zapomnieć oraz zasady etyki zawodowej policjanta. Bądźcie im wierni w codziennej służbie i poza nią. Z godnością i dumą noście mundur z naramiennikami podkomisarza Policji, pamiętając o prawie stuletniej tradycji formacji policyjnej w Polsce. Jesteście bowiem spadkobiercami funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy oddali życie w więzieniu NKWD w Kalininie i w wielu innych, nieznanych miejscach kaźni tylko dlatego, że nosili policyjny mundur. Kultywujcie więc pamięć i etos policyjnej służby.

Panie i Panowie Oficerowie!

Bycie policjantem to wielki zaszczyt i zobowiązanie wynikające nie tylko z przeszłości, ale i z potrzeb współczesności. Przede wszystkim musicie pamiętać o misji Policji, jaką jest służba społeczeństwu.

Gratuluję Wam awansu na pierwszy stopień oficerski. W imieniu Pana generalnego inspektora Krzysztofa Gajewskiego – Komendanta Głównego Policji oraz swoim własnym składam Wam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w służbie, spełnienia zawodowych aspiracji oraz pomyślności w życiu osobistym. W tej niezwykle podniosłej dla każdego oficera chwili serdeczne gratulacje i życzenia kieruję do Waszych rodzin i bliskich.

Szanowni Państwo!

Możecie być dumni ze swoich córek i synów, żon i mężów –  oficerów Policji. Dziękuję Wam za wsparcie i pomoc, jakiej udzielaliście swoim bliskim. Dzięki temu mogli oni poświęcić się służbie, nauce oraz podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.”

Po przemówieniu Komendanta-Rektora przyszedł czas na najważniejszy punkt uroczystości – mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji. Kolejno 286 funkcjonariuszy, w tym 41 kobiet, wstępowało na podest, by zostać uderzonym szablą w ramię. W tym dniu dokonywali tego  gen. insp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Władysław Padło.

Kilka słów do promowanych skierowali podczas błogosławieństwa przedstawiciele duchowieństwa. W dowód wdzięczności, za udział w uroczystej promocji oficerskiej, nowo mianowani oficerowie Policji wręczyli Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie pamiątkowy grawerton.

Następnie głos zabrał Pan Prezydent RP:

„Panowie Ministrowie, Panie Komendancie, Magnificencjo Rektorze, Panie i Panowie oficerowie, Panie i Panowie funkcjonariusze, Szanowni drodzy goście, ale przede wszystkim, najważniejsi – Panie i Panowie podkomisarze, oficerowie polskiej Policji!

            Jak miło mi to powiedzieć. Patrzę na Państwa i jestem ogromnie dumny i szczęśliwy, że mogę być tutaj z wami, z waszymi bliskimi. To duma dla Państwa Polskiego. Kiedy na was patrzę i widzę z godnością noszony mundur, widzę miłość do służby. Miłość do munduru, do Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem ogromnie z Państwa dumny. Gratuluję tego wspaniałego awansu, tej nowej drogi służby, nowego etapu tej służby dla Rzeczpospolitej, dla polskiego społeczeństwa, bo przede wszystkim właśnie Polsce i społeczeństwu, ludziom służycie.

Dziękuję za to.

Składając najlepsze życzenia na przyszłość, dalszych awansów, chce podziękować także waszym najbliższym. Oni też służą razem z wami. To te godziny, kiedy nie ma was w domu. To te noce, kiedy jesteście na służbie. To czasem wyjazdy za granice na niebezpieczne misje. To codzienna trudna praca, wymagająca poświęcenia –  nie tylko od was, ale także od waszych najbliższych. Im chciałem, z tego miejsca, nie tylko pogratulować, ale także, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej – jako jej najwyższy przedstawiciel – z całego serca podziękować. Za to, że także ojczyźnie służą, bo to jest ich poświęcenie.

Szanowni Państwo!

Dziękuję za możliwość tej obecności tutaj. Dziękuję Magnificencji Panu Rektorowi  i całej kadrze akademickiej za to, że pracowali z wami, za to, że przygotowywali was do jeszcze lepszej służby, do tego awansu. Wam gratuluję wysiłków i wszystkich zdanych egzaminów. To zawsze trud, to zawsze nerwy, ale trud się opłaca”.

Po głównym punkcie uroczystości nadszedł czas na przemarsz, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji, pododdziałów przed trybuną honorową. Nowi oficerowie Policji zaprezentowali się zaproszonym gościom, ale przede wszystkim  dumnym rodzinom i znajomym.

W uroczystości uczestniczyli również: Paweł Soloch – Szef BBN i jego Zastępca Jarosław Brysiewicz, Grzegorz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Danuta Górska – Burmistrz Miasta Szczytno, przedstawiciele duchowieństwa: JE bp Jerzy Pańkowski - Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, ks. kpt. SG Marcin Pysz – ewangelicki kapelan SG, ks. Jan Kot - kapelan Komendy Głównej Policji, ks. kan. Edward Molitorys – Dziekan Dekanatu Szczytno, ks. Andrzej Preuss – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczytnie, Kapelan Pomocniczy WSPol oraz ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan WSPol.

Swoją obecnością zaszczycili nas także komendanci wojewódzcy, komendant stołeczny, komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele służb: Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Biura Ochrony Rządu.

Nie zabrakło naszych przyjaciół – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Po oficjalnej części uroczystości Prezydent RP miał okazje zapoznać się z bazą WSPol. Podczas krótkiej wizyty Pan Andrzej Duda zwiedził m.in. symulatory: działań w sytuacjach kryzysowych, a także pokaz pojazdów i sprzętu policyjnego.

( WSPOL Szczytno/ab)

Powrót na górę strony