Spotkanie przed Światowymi Dniami Młodzieży - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łódź

Spotkanie przed Światowymi Dniami Młodzieży

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego z księdzem Zbigniewem Traczem - Kanclerzem Kurii Metropolitarnej w Łodzi. Omówiono bieżącą współpracę w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i imprezami poprzedzającymi, które odbywają się na terenie województwa łódzkiego. Kluczowym punktem rozmów było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom mszy świętej, która zostanie odprawiona 24 lipca w łódzkiej Atlas Arenie. Organizator przewiduje udział w tym przedsięwzięciu około 11 tysięcy uczestników.

Kanclerz odwiedził całodobowe Centrum Operacyjne KWP w Łodzi, utworzone specjalnie na potrzeby zabezpieczenia ŚDM w ramach podoperacji Łódź. Działające od 3 lipca br. centurm w wyznaczonych terminach będzie zasilane przez przedstawicieli innych służb, by zapewnić możliwość jak najszybszej reakcji w razie potrzeby. Z Uniwersytetu Łódzkiego oddelegowano 33 studentów, z czego ponad 20 na terenie Łodzi, znających różne języki obce, którzy będą służyć pomocą w porozumieniu się z pielgrzymami.

KWP w Łodzi wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi opracowała informator, który jest dystrybuowany przez wolontariuszy oraz policjantów. Informator przygotowano w 6 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Zawarte są w nim trzy bloki tematyczne: o zagrożeniach, formalno-prawny i zawierający informacje o regionie. Z prezentowanego harmonogramu 50 wydarzeń o charakterze duchowym oraz kulturalnym wynika, że 26 z nich odbędzie się w Łodzi a 24 na terenie powiatów województwa łódzkiego.

Centralne położenie województwa łódzkiego determinuje konieczność szczególnego zabezpieczenia przejazdów i przemieszczania się uczestników ŚDM. Przygotowano algorytmy postępowań zarówno dla policjantów jak i służb współpracujących, mające ułatwić i ujednolicić sposób postępowania w przypadku ewentualnych zagrożeń. W algorytmach tych zawarto dane kontaktowe, mające ułatwić wymianę informacji pomiędzy służbami.

Policjanci łącznie przeszkolili też ponad 1,5 tys. wolontariuszy, w tym 530 obcokrajowców. Poinformowano ich o postępowaniu w przypadku zagrożeń i sposobach szybkiej komunikacji ze służbami.

(KWP w Łodzi / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja