Współpraca policji i wojska podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kraków

Współpraca policji i wojska podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży

Data publikacji 25.07.2016

22 lipca br. w Centrum Operacji Lądowych w Krakowie odbyła się narada dotycząca włączenia sił Wojska Polskiego do wsparcia podmiotów krajowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W naradzie brali udział między innymi I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, Generał Dywizji dr Cezary Podlasiński, Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie mł. insp. Robert Spólak oraz inni przedstawiciele policji i wojska.

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów, turystów oraz wszystkich pozostałych osób czuwać będzie kilkanaście tysięcy policjantów i wojskowych. Funkcjonariusze z ruchu drogowego oraz prewencji zadbają o bezpieczeństwo na terenach obchodów oraz na szlakach komunikacyjnych. Ponieważ bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet, dzięki decyzji pana Prezydenta patrole pełniące służbę w miejscach uroczystości, a także całego miasta zostaną wzmocnione żołnierzami z Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego pod dowództwem generała dywizji doktora Cezarego Podlasińskiego. Do działań zostaną włączeni również policjanci kryminalni, którzy odpowiedzialni będą za zapewnienie porządku publicznego dzięki tzw. czynnościom operacyjnym.

Policjanci dyżurujący w specjalnie utworzonym Policyjnym Centrum Dowodzenia koordynować będą całość działań realizowanych w obrębie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Eksperci pracujący w sztabie będą na bieżąco analizować wszelkie informacje spływające od policjantów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych służb biorących udział w zabezpieczeniu. To właśnie na podstawie analizy tych informacji możliwe będzie jak najefektywniejsze rozlokowanie sił policyjnych w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

(KWP Kraków / mm)

  • uczestnicy spotkania podczas konferencji
  • uczestnicy spotkania podczas konferencji
  • uczestnicy spotkania podczas konferencji
Powrót na górę strony
Polska Policja