Policjanci wzięli udział w konferencji o bezpieczeństwie podczas wakacji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wzięli udział w konferencji o bezpieczeństwie podczas wakacji

Data publikacji 14.06.2018

Przedstawiciele służb, inspekcji i instytucji spotkali się dziś w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji "Bezpieczne wakacje - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku". Spotkanie było okazją do tego, by zaprezentować, jakie działania w tym zakresie podejmuje również podkarpacka Policja.

Konferencję, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, zorganizowała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart,. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że: "Doświadczenia minionych lat wskazują na to, że skuteczna profilaktyka jest możliwa dzięki partnerskiemu współdziałaniu i zaangażowaniu instytucji mających w swoich kompetencjach zadania związane z wychowaniem, edukacją i zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszych".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządowej administracji zespolonej, jednostek podporządkowanych wojewodzie, samorządów oraz reprezentanci organizatorów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczny wypoczynek. 

Podkarpacką Policję reprezentował insp. Zbigniew Sowa - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Wskazał, że przed Policją wiele zadań, przede wszystkim troska o bezpieczeństwo podróżujących drogami regionu. Policjanci będą kontrolować autokary wyjeżdżające z dziećmi na wypoczynek, będą sprawdzać ich stan techniczny oraz dyspozycję kierowców. Do służby w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie skierowane zostaną dodatkowe patrole, także konne. W Solinie i Tarnobrzegu utworzone zostaną sezonowe posterunki. Policjanci będą wspólnie z innymi służbami kontrolować kąpieliska, miejsca obozowania i inne obiekty, gdzie odbywać się będzie zorganizowany wypoczynek. 

O działaniach podkarpackiej Policji podczas wakacji mówiła też podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Wiele uwagi poświęciła działalności edukacyjnej i profilaktycznej. Policjanci na spotkaniach organizowanych podczas kolonii, półkolonii czy obozów, będą mówić o zagrożeniach i sposobach ich unikania. Policjantka przypomniała też o zadaniach kontrolnych, jakie stawia się przed słuzbami. W szczególnym zainteresowaniu policjantów będą miejsca, gdzie młodym ludziom podaje się alkohol, i w których dochodzi do dystrybucji substancji psychoaktywnych - narkotyków i dopalaczy.

Mł.asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie zaprezentował program „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. Policjanci będą prowadzić działania edukacyjne zarówno na kąpieliskach, pływalniach, podczas pikników i spotkań z wypoczywającymi nad wodą. Takie spotkania i bezpośredni kontakt to świetna okazja, by mówić o tym, jak bezpiecznie korzystać z wody i co robić w sytuacji zagrożenia. 

Podczas posiedzenia omówiono również działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące m. in. bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych i w górach zaprezentowali przedstawiciele Bieszczadzkiego WOPR i Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Zwrócono również uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Podkreślono rolę i znaczenie kontroli obiektów i terenów pod kątem weryfikacji spełnienia przez nie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiono katalog obowiązków, zasad postępowania i współpracy organizatorów wypoczynku z komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podkarpackiego. Przedstawiono także informacje nt. Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami (KSH) – nowej sieci radiowej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej do zapewnienia łączności radiowej jednostek PSP z komendanturami obozów harcerskich i innych miejsc wypoczynku zbiorowego. Podkarpacki Kurator Oświaty przedstawiła kwestie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas różnych form wypoczynku.

Po naradzie wojewoda Ewa Leniart spotkała się z przedstawicielami mediów lokalnych podczas briefingu prasowego. W konferencji wzięli również udział: Małgorzata Rauch – podkarpacki kurator oświaty, insp. Zbigniew Sowa – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Adam Sidor – podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, Krzysztof Szczurek – naczelnik Bieszczadzkiej GOPR, Bartosz Krygowski – przedstawiciel Bieszczadzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego oraz Jakub Dzik – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW.

 

Więcej o konferencji na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Powrót na górę strony
Polska Policja