Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z CLKP na zajęciach w Szkole Policji

Przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wzięli udział w szkoleniu dotyczącym działania urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej. Zajęcia w słupskiej Szkole Policji przeprowadzili policyjni wykładowcy specjalizujący się w tej dziedzinie.

Udział w zajęciach wzięli policjanci z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP. Głównym tematem była obsługa i użytkowanie urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, które znajdują się aktualnie na wyposażeniu policjantów podejmujących interwencję.
Zajęcia przeprowadzili wykładowcy, którzy na co dzień kształcą i certyfikują policjantów w użytkowaniu i nadawaniu uprawnień instruktorskich w zakresie szkoleń posługiwania się tym środkiem przymusu bezpośredniego.

Policjanci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którzy uczestniczyli w słupskim szkoleniu otrzymali na zakończenie certyfikaty. Zajęcia zostały przeprowadzone w związku z budową w Zakładzie Broni i Mechanoskopii CKLP stanowiska do badań urządzeń służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

Zajęcia dla przedstawicieli CLKP

Zakończenie i wręczenie certyfikatów

Powrót na górę strony
Polska Policja