Strzelanie młodych policjantów - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Strzelanie młodych policjantów

Przed rozpoczęciem służby w terenie doskonalą swoje umiejętności w ramach zawodów. Młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku rywalizowali ze sobą w strzelaniu.

Przeprowadzone przez Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego XI. Mistrzostwa Szkoły Policji w Słupsku w Strzelaniu przebiegły w duchu sportowej, acz zaciętej rywalizacji. Młodzi policjanci rozpoczynający służbę mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także doskonalenia umiejętności strzeleckich. Rywalizacja pokazała, że poziom wyszkolenia policjantów biorących udział w mistrzostwach w zakresie posługiwania się bronią palną jest na wysokim poziomie, a potwierdzeniem tego mogą być bardzo dobre wyniki uzyskiwane w konkurencjach strzeleckich.

W trakcie zawodów - po sygnale sędziego, każdy z zawodników, w postawie stojącej, oddawał łącznie 16 strzałów ocenianych, 8 - do tarczy pierścieniowej TS-2, następnie wymieniał magazynek i oddawał kolejnych 8 strzałów do tarczy sylwetkowej TS-9 w łącznym czasie trzech minut.
Po podsumowaniu wszystkich rezultatów przez sędziego głównego, sześć najlepszych wyników w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XI. Mistrzostw Szkoły Policji w Słupsku w Strzelaniu przedstawia się następująco:

  • 1 miejsce       post. Dawid Król, KPP Kołobrzeg
  • 2 miejsce       post. Adam Konik, KPP Brodnica
  • 3 miejsce       post. Ireneusz Kuźlak, OPP Poznań
  • 4 miejsce       post. Bartłomiej Gudz, KMP Wrocław
  • 5 miejsce       post. Przemysław Zieliński, KMP Bydgoszcz
  • 6 miejsce       post. Piotr Błoszyk, OPP Poznań
Powrót na górę strony
Polska Policja