79. rocznica zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

79. rocznica zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej

Data publikacji 11.04.2019

W siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14, dzisiaj o godzinie 12 odbył się koncert okolicznościowy połączony z otwarciem wystawy pt. Kalinin Golgota Policji Państwowej. W czasie uroczystości uczczono pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej, w tym zamordowanych funkcjonariuszach Policji Państwowej.

Wśród znamienitych gości obecni byli między innymi: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha , Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Renata Leoniak, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha, poseł na Sejm Pan Andrzej Melak, ks. bp. dr Józef Guzdek Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Rosół, Kapelan KGP ks. Jan Kot, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” – Katowice Teresa Bracka , Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939" w Łodzi Jarosław Olbrychowski, Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Komendy Głównej Policji Dorota Gielecińska, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1928” w Warszawie Romuald Stępniewski, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wz. płk. Rez. Mirosław Demediuk oraz dyrektorzy Biur KGP.

Zbrodnia katyńska jest szczególnie upamiętniana przez Policję, gdyż wśród jej ofiar jest wielu międzywojennych policjantów. Formacja czuje się również w szczególnym obowiązku pielęgnowania pamięci o jej policyjnych ofiarach, bowiem w języku polskim do opisu tej zbrodni używa się przymiotnika katyński, więc jego źródłosłów odwołuje się do miejscowości Katyń, w której zostali pochowani zamordowani oficerowie Wojska Polskiego. W powszechnym odbiorze zatem pomijani są zgładzeni żołnierze policji, którzy jednak na równi z wojskiem bronili wschodnich rubieży II RP i razem z nimi zostali zamordowani. Należy mieć również na uwadze, że represje ze strony Sowietów dotknęły jedynie oficerów wojska, zaś policjanci, niezależnie od szarży, uważani byli za element szczególnie niebezpieczny dla radzieckiego ustroju.

W czasie koncertu upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej kwartet smyczkowy Obligato w składzie: Katarzyna Gluza- 1 vn., Angela Gołaszewska- 2 vn, Oliwia Kędziora- Viola, Marzena Masłowska- celo wykonał następujące utwory: Largo - G. F. Handel, Adagio - T. Albinoni, Pavane - G. Faure, Preludium nr 4 - F. Chopin, Kwartet Smyczkowy op. 33 no. 5, cz. II Largo e Cantabile - J. Haydn, Adagio For Strings - S. Barber. Andrzej Ferenc zaś wystąpił w roli narratora i pomiędzy utworami odczytał, notatkę nr 794/B (794/Б) komisarza (ministra) spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berii z 5 marca 1940 r., skierowaną do Józefa Stalina, na mocy której zamordowano polskich więźniów oraz przywołał zebranym listy pisane przez funkcjonariuszy PP z obozu w Kalininie do swoich rodzin.

(BHiTP KGP)

 • Broszura informacyjna dotycząca 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej
 • Broszura informacyjna dotycząca 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
 • Obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej - Kalinin Golgota Policji Państwowej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP
Powrót na górę strony
Polska Policja