Profesor WSPol E. Pływaczewski w jury przyznającym "Nobla kryminologicznego" - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Profesor WSPol E. Pływaczewski w jury przyznającym "Nobla kryminologicznego"

Data publikacji 12.04.2019

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie- prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil Pływaczewski znalazł się w gronie 11 osób z całego świata, które weszły w skład jury przyznającego najważniejszą na świecie nagrodę w dziedzinie kryminologii– Sztokholmską Nagrodę w Kryminologii, zwaną „Noblem kryminologicznym”.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w badaniach kryminologicznych lub za stosowanie wyników badań przez praktyków w celu ograniczenia przestępczości i rozwoju praw człowieka.

Procesy wyboru nagród są przeprowadzane przez jury- niezależny organ międzynarodowy, który wybiera i wyznacza laureatów nagrody spośród nadesłanych nominacji. Jury składa się z wybitnych kryminologów i praktyków kryminologii, w skład którego wchodzą uznani na całym świecie naukowcy i funkcjonariusze organów ścigania oraz byli laureaci wymienionej nagrody. Jury rozpatruje nominacje i kandydatury zgłaszane przez uniwersytety, stowarzyszenia kryminologiczne, itp.

prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem ponad 450 publikacji (w kraju i za granicą), kilkanaście z nich to monografie. Jego zainteresowania badawcze obejmują przestępczość zorganizowaną, pranie pieniędzy, korupcję, politykę kryminalną i kwestie bezpieczeństwa publicznego. W 1997 roku zdobył nagrodę Distinguished International Scholar Award Międzynarodowego Oddziału Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Wielokrotnie był gościnnym wykładowcą i profesorem wizytującym na uniwersytetach w 22 krajach, głównie w Niemczech, Japonii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. W latach 1994-2012 reprezentował Polskę w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej Central European Police Academy (MEPA). Od 2001 r. jest konsultantem ONZ ds. realizacji projektu „Ocena przestępczości zorganizowanej w Azji Środkowej”. Od 2005 r. jest głównym koordynatorem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPHS), a od 2017 r.- Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest również przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.  

(WSPol w Szczytnie/ awk)

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja