Europoltech 2019 "Warsztaty-Pokazy-Wymiana doświadczeń" - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Europoltech 2019 "Warsztaty-Pokazy-Wymiana doświadczeń"

Data publikacji 10.05.2019

Piątek 10 maja br. był ostatnim dniem Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa. Zakończyły się także: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowea „Miejsce Zdarzenia” oraz Konferencja „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”.

W ramach Konferencji „Miejsce zdarzenia” organizatorzy przygotowali wyjątkową inscenizację – pokaz oględzin miejsca zdarzenia z udziałem przedstawicieli Policji czeskiej, słowackiej i polskiej. Przy realizacji inscenizacji pracowali funkcjonariusze i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych w Pradze i Bratysławie oraz KSP, CSP i CLKP jako główni koordynatorzy przedsięwzięcia. Sesję poprowadził mł. insp. Piotr Trojanowski – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki, wspierany przez ekspertów z różnych dziedzin. Przedmiotem oględzin był pojazd zdetonowany przez sprawcę – samobójcę. Inscenizacja miała na celu zaprezentowanie algorytmu czynności realizowanych przez podmioty i służby współuczestniczące w oględzinach miejsca zdarzenia. Po zakończeniu części praktycznej przeprowadzona została dyskusja z udziałem uczestników oględzin i gości Konferencji. Wyzwaniem dla uczestników zarówno pokazu, jak i prawdziwych oględzin jest należyta ochrona śladów oraz koordynacja i skuteczne współdziałanie różnorodnych służb państwowych i samorządowych o różnych kompetencjach.

- Zdarzenie, miejsce wybuchu było skomplikowane pod względem organizacyjnym. Dodatkowo wprowadziliśmy element Polskiej Grupy Identyfikacji Katastrof (DVI), która jest aktualnie w polskiej Policji tworzona. Do tego doszedł element współpracy trzech państw. Mimo drobnych różnic w procedurach, to bardzo dobrze się udało. Każdy wszedł w swoją rolę. Wniosek jest jeden, wykorzystujemy taki sam, albo podobny sprzęt specjalistyczny, pracujemy na tych samych standardach. Musimy być przygotowani na współczesne zagrożenia, m.in. ataki terrorystyczne, czy wybuch samochodu i wówczas te wszystkie czynności identyfikacyjne powinniśmy mieć wypracowane – mówił mł. insp. Piotr Trojanowski.

Pokaz zrealizowany był przy współpracy ze Strażą Graniczną, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Prokuraturą. Cała Konferencja tematycznie ukierunkowana była na oględziny miejsca zdarzenia o skomplikowanym charakterze.

Drugi dzień konferencji „Ratownictwo medyczne w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”. poświęcony był warsztatom szkoleniowym, pozwalającym na ćwiczenie i doskonalenie umiejętności w różnych zakresach medycznych.

Wyjątkową inicjatywą przy okazji konferencji było wydarzenie „STO MINUT RESUSCYTACJI NA SETNĄ ROCZNICĘ POLICJI”. Sześć podwójnych zespołów ratowniczych prowadziło pokazową akcję na specjalnych fantomach z możliwością obserwacji właściwie prowadzonej resuscytacji. Akcję zainicjował kom. Michał Kurdziel z KWP w Szczecinie oraz Małgorzata Wlaź – koordynator Ratownictwa Medycznego Policji z Sekcji Ochrony Pracy KGP przy wsparciu NSZZP KWP w Szczecinie.

Goście opuszczający targi otrzymali bieżący numer miesięcznika „Policja 997”, poświęcony m.in. ratownictwu medycznemu w Policji.

(KGP/dm/ foto: Andrzej Chyliński, Iza Pajdała BKS KGP)

 • policyjne radiowozy na placu przed budynkiem targów
 • Tur VI - specjalny samochód opancerzony
 • dwaj mężczyźni oglądają jedno ze stoisk targowych
 • grupa policjantów ćwiczy udzielanie pierwszej pomocy na fantomach
 • zwiedzający targi oglądają radiowóz z napędem elektrycznym
 • policjant w mundurze ogląda Magazyn Policja 997
 • policjant z kamerką nasobną na mundurze trzyma w dłoniach taser
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia - symulacja
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia - symulacja
 • Ekspert prezentuje sprzęt - wypowiedź dla TVP
 • Prezentacja urządzenia wspomagającego resuscytację krążeniowo - oddechową
 • Konferencja - widok z tyłu sali
 • Zabezpieczenie osoby rannej - wnętrze karetki - symulacja
Powrót na górę strony
Polska Policja