Aktualności

Olsztyn

Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo. Reaguj. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na policja.pl

Data publikacji 20.05.2019

„Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo. Reaguj. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na policja.pl” – komunikat tej treści od dzisiaj będzie można usłyszeć w wybranych autobusach i tramwajach kursujących w Olsztynie. Na przystankach autobusowych zawisły również plakaty, za pomocą których policjanci Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie przypominają o interaktywnej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, dającej możliwość anonimowego zgłaszania zagrożeń występujących w najbliższej okolicy. Akcję, udostępniając przestrzeń na przystankach i emitując komunikaty głosowe w środkach komunikacji miejskiej, wsparł Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to narzędzie informatyczne, za pomocą którego mieszkańcy naszego kraju mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Funkcjonuje na terenie województwa warmińsko - mazurskiego od blisko dwóch lat i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 14 września 2016 roku, czyli od początku KMZB na Warmii i Mazurach, naniesiono na nią blisko 39 tys. zagrożeń. 24 stycznia 2019 r. za pomocą mapy zgłoszono milionowe zagrożenie w kraju.

KMZB stała się łącznikiem między obywatelami a Policją. Za pomocą aplikacji każdy, kto posiada dostęp do Internetu, może dokonywać anonimowych zgłoszeń zagrożeń obserwowanych w swoim najbliższym otoczeniu. Ważnym elementem tego narzędzia jest jego ciągły rozwój. Kiedy mapa powstawała, można było zaznaczać na niej jedynie miejsca występowania zagrożenia i wskazywać tylko poszczególne kategorie zagrożeń. Dzięki mobilności i ciągłych głosów społeczeństwa dziś możemy - oprócz wskazania miejsca - opisać zagrożenie szczegółowo, a nawet dodać zdjęcie ilustrujące problem. KMZB dostosowuje się do aktualnych potrzeb oraz zmian dokonujących się w zakresie rodzajów występujących zagrożeń, co z kolei wpływa na wzrost bezpieczeństwa w najbliższej okolicy zgłaszającego.

Wśród 27 kategorii wymienionych w KMZB znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego, takie jak: „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „niszczenie zieleni”, „spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym”, „dzikie wysypiska śmieci” czy „miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.

Okazuje się, że mieszkańcy naszego regionu nie są obojętni na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i chcą realnie wpływać na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania. Policjanci dostają informacje na temat niszczenia zieleni, dzikich wysypisk śmieci, aktów wandalizmu czy wałęsających się psów. Często pojawiają się także zgłoszenia o grupach nieletnich zagrożonych demoralizacją, o żebractwie czy bezdomności. Do dzisiaj użytkownicy KMZB na terenie naszego województwa przekazali prawie 39 tys. informacji na temat zagrożeń, które zauważyli w najbliższym otoczeniu. Blisko połowa tych zgłoszeń została potwierdzona przez policjantów, którzy podjęli kroki zmierzające do wyeliminowania tych  zagrożeń. 

Przed nami coraz cieplejsze dni i okres wakacyjny. Więcej  wolnego czasu będziemy spędzali na spacerach, przejażdżkach rowerowych czy też wykorzystując potencjał mazurskich jezior. Jeśli zauważymy niepokojące nas zdarzenia, a posiadamy dostęp do Internetu i kilka sekund wolnego czasu na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, możemy realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa otoczenia, w którym przebywamy – także na wodzie.

Używając KMZB zgłaszać możemy:

- niebezpieczne miejsca na terenach wodnych, np. dzikie kąpieliska,

- niebezpieczne miejsca na wodach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób wypoczywających na jednostkach pływających, np. występowanie głębin, silnych wirów, podwodnych przeszkód,

- miejsca grupowania się osób (zwłaszcza niepełnoletnich), które spożywają alkohol tam, gdzie jest to niedozwolone, oraz w pobliżu wody, co stanowi wysokie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

- dzikie wysypiska śmieci w lesie lub miejsca nielegalnego składowania śmieci,

- miejsca, gdzie często dochodzi do niszczenia terenów leśnych poprzez np. poruszanie się quadami.

Aplikacja gwarantuje anonimowość i pewność, że każde zgłoszenie zostanie  poważnie traktowane i sumiennie sprawdzone przez policjantów.

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa znaleźć można na stronie internetowej każdej jednostki Policji w Polsce. Można również pobrać bezpłatną aplikację „Geoportal Mobile” na smartfony. Dzięki niej na bieżąco można zgłaszać zagrożenia i sprawdzać sposób, w jaki problem został rozwiązany.

jg/az

  • Plakaty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przystanku komunikacji miejskiej. w Tle stoi tramwaj.
  • Plakaty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przystanku. Mężczyzna ogląda wywieszony plakat.
  • Plakaty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przystanku.

Ładowanie odtwarzacza...
78.13 KB
Powrót na górę strony
Polska Policja