Odprawa służbowa naczelników Wydziałów Konwojowych z całego kraju - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa naczelników Wydziałów Konwojowych z całego kraju

Data publikacji 19.05.2019

W dniach 17-19 maja w Nowym Mieście nad Pilicą Biuro Prewencji KGP przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zorganizowało naradę szkoleniową dla kierownictwa Wydziałów Konwojowych KWP/KSP oraz przedstawicieli Szkół Policji pn. Problematyka realizacji zadań związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób, funkcjonowaniem Policji Sądowej oraz pełnieniem służby i funkcjonowaniem policyjnych miejsc prawnej izolacji. Naradzie przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotr Kulesza.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach odbywających się na terenie garnizonu mazowieckiego VI Mistrzostw Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Halowej Piłce Nożnej „Konwój Cup 2019”. Zakres tematyczny narady obejmował zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i koordynacją konwojów osób pozbawionych wolności, funkcjonowaniem Policji Sądowej oraz realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem policyjnych miejsc prawnej izolacji.

Istotnym elementem narady było omówienie problematyki i sposobów zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym do których dochodzi w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń osób oraz pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izbach dziecka, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych. W ramach spotkania omówiono najczęściej występujące wydarzenia nadzwyczajne, ich przyczyny oraz zakres przedsięwzięć podejmowanych w kierunku zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom.

Ważnym aspektem spotkania była również wymiana doświadczeń i przyjętych w wybranych garnizonach Policji rozwiązań w zakresie powierzonego komórkom konwojowym KWP/KSP nadzoru merytorycznego nad problematyką wykonywania konwojów i doprowadzeń osób.

  • Umundurowani policjanci siedzący za stołem
  • Umundurowani policjanci stojący na schodach
  • Umundurowani policjanci siedzący za stołem
Powrót na górę strony
Polska Policja