Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań

Konferencja - „Ciemne aspekty współczesnych społeczeństw interkulturowych: mowa nienawiści, łamanie praw człowieka i handel ludźmi”

„Ciemne aspekty współczesnych społeczeństw interkulturowych: mowa nienawiści, łamanie praw człowieka i handel ludźmi”. To temat konferencji, która wczoraj odbyła się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wspólnie z gospodarzem, organizatorem przedsięwzięcia byli: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 

Zjawiska migracyjne zaobserwowane w ostatnich latach w całej Europie sprawiły, że na teren naszego kraju przybywa coraz więcej obcokrajowców. W związku z tym pojawiają się różne grupy społeczne charakteryzujące się narodowością, językiem, wyznaniem religijnym, zainteresowaniami, opiniami czy poglądami. To stanowi o dużej różnorodności społeczeństwa.

Wraz z napływem cudzoziemców zaczęły pojawiać się incydenty o charakterze przestępczym motywowane uprzedzeniami i niechęcią do „innych”.  Ze względu na charakter tych zdarzeń oraz ich negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i porządku, koniecznym jest podejmowanie działań wyprzedzających oraz przeciwdziałających takim zdarzeniom, a w przypadku ich zaistnienia skuteczne ściganie sprawców i wnikliwe badanie motywów ich działania.

Ze zjawiskiem migracji wiąże się kolejne negatywne zjawisko – handel ludźmi. Początkowo utożsamiany jedynie z handlem kobietami zmuszanymi do prostytucji, później rozszerzony na wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk związany z użyciem przemocy i niewolą.

Z uwagi na potrzebę uświadamiania młodym ludziom, ich rodzicom, instytucjom pomocowym, a przede wszystkim kadrze pedagogicznej zagrożeń z tym związanych – istnieje konieczność szerokiego praktycznego przedstawienia tej problematyki.

Krokiem w tym kierunku jest zorganizowana 22 maja br.  konferencja skierowanej przede wszystkim do grona pedagogicznego, kuratorów sądowych oraz policjantów.

Konferencja miała na celu przedstawienie problematyki mowy nienawiści, praw człowieka i handlu ludźmi szerokiemu gronu odbiorców, na co dzień pracujących z młodzieżą. Przekazanie wiedzy na temat przedmiotowych zjawisk, sposobów ich rozpoznawania, przeciwdziałania i ograniczenia przy jednoczesnym udzieleniu wsparcia pomocy ofiarom przestępstw we współpracy z instytucjami pomocowymi.     

Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którego reprezentowała Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektor Biura – Pani Elżbieta Ruta-Solarska.

Wszystkich zgromadzonych na konferencji uroczyście powitali przedstawiciele organizatorów: Sędzia Sądu Okręgowego Aleksander Brzozowski - Rzecznik Prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, insp. Roman Kuster - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz prof. dr hab. Maciej Karpiński - Prodziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jako pierwsze spośród prelegentów głos zabrały: prof. dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz - Zastępca Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu oraz dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak - Zakład Gloottopedagogiki Interkulturowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, które przybliżyły tematykę językowych aspektów mowy nienawiści.  „Prawa człowieka w edukacji policyjnej” to tytuł wykładu, który przeprowadził podinsp. Dariusz Giersz - Zastępca Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka. Dr Marta Mazurek - Główna Specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wygłosiła wykład pod tytułem  „Zapasy z hejtem - kilka inspiracji”. O prawach człowieka – w kontekście przemocy wobec kobiet i stereotypów mówiła dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wsród prelegentów nie zabrakło przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości. „Przestępstwa z nienawiści w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Poznaniu” – omówiła SSO Katarzyna Wolff z  III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Poznaniu.  „Cudzoziemcy w Poznaniu" to temat wykładu dr Izabeli Czerniejewskiej z Migrant Info Point, która jednocześnie jest specjalistką ds. uczniów imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Konferencję zamknął wykład  mł. insp. Michała Grzelca - Naczelnika Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który przybliżył problematykę handlu ludźmi w Polsce.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że wiedza przekazana uczestnikom wpłynie na poziom świadomości społecznej o zagrożeniach wynikających z szeroko rozumianej dyskryminacji i  mowy nienawiści.

Ewelina Garstecka/IL

 • Policjant trzyma ulotkę
  Policjant trzyma ulotkę
 • Policjant przemawia do uczestników konferencji stojąc za mównicą
  Policjant przemawia do uczestników konferencji stojąc za mównicą
 • Mężczyzna stoi przy mównicy na tle ekranu
  Mężczyzna stoi przy mównicy na tle ekranu
 • Przemówienie dr. Katarzyny Sękowskiej- Kozłowskiej z INP PAN Poznań
  Przemówienie dr. Katarzyny Sękowskiej- Kozłowskiej z INP PAN Poznań
 • Uczestnicy konferencji słuchają wykładu
  Uczestnicy konferencji słuchają wykładu
 • Uczestnicy konferencji słuchają wykładu
  Uczestnicy konferencji słuchają wykładu
 • Prezentacja mł.insp. Michała Grzelca z KGP
  Prezentacja mł.insp. Michała Grzelca z KGP
 • Kobieta przemawia do uczestników konferencji stojąc za mównicą
  Kobieta przemawia do uczestników konferencji stojąc za mównicą
 • Uczestnicy konferencji podpisują się na liście obecności, pochylając się nad stołem
  Uczestnicy konferencji podpisują się na liście obecności, pochylając się nad stołem
Powrót na górę strony
Polska Policja