Przestępczość spada, wykrywalność wzrasta - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępczość spada, wykrywalność wzrasta

Data publikacji 06.06.2006

Przez cztery pierwsze miesiące 2006 r. Policja zarejestrowała 382.223 przestępstw stwierdzonych czyli o 8,1 % mniej niż przez cztery pierwsze miesiące ubiegłego roku. Liczba przestępstw kryminalnych była mniejsza o 11,5 % i wyniosła 272.436. Znacząco poprawiła się także wykrywalność ogółu przestępstw – wzrosła o 3,3 % do poziomu 64,8 %.

Przez cztery pierwsze miesiące 2006 r. Policja zarejestrowała 382.223 przestępstw stwierdzonych czyli o 8,1 % mniej niż przez cztery pierwsze miesiące ubiegłego roku. Liczba p-tw kryminalnych była mniejsza o 11,5 % i wyniosła 272.436. Znacząco poprawiła się także wykrywalność ogółu przestępstw – wzrosła o 3,3 % do poziomu 64,8 %, w tym także wzrosła wykrywalność przestępstw kryminalnych o 3,1 % tj. do poziomu 52,2 %.

Na szczególną uwagę zasługuje:

• rekordowy spadek kradzieży samochodów – aż o 27,2 % (ze wzrostem wykrywalności o 1,7 % do poziomu 15,8%)
• spadek kradzieży z włamaniem - o 19,7 % ( ze wzrostem wykrywalności o 3,1 % do poziomu 30,7%)
• spadek kradzieży cudzej rzeczy - o 15,5 % (ze wzrostem wykrywalności o 0,5 % do poziomu 26,4 %)
• spadek przestępstw rozbójniczych - o 9,4 % (ze wzrostem wykrywalności o 3,4 % do poziomu 60,7%)

Poprawiła się społeczna ocena pracy Policji:

• W marcu 2006 r. pracę Policji dobrze oceniło 67% Polaków. W stosunku do listopada 2005 r., kiedy dobra ocena pracy formacji była najniższa od października 2002 r. (62%), wskaźnik ten wzrósł o 5 punktów procentowych (CBOS).

• Blisko połowa ankietowanych Polaków (48%) przyznała, że Policja w ich okolicy jest skuteczna w walce z przestępczością - jest to o 7 punktów procentowych więcej niż w badaniu z 2004 roku. Odmienne zdanie miał co trzeci respondent (35%) (CBOS).

Przestępczość o charakterze kryminalnym (liczba przestępstw stwierdzonych w okresie styczeń-kwiecień):
2004: 345.643
2005: 307.875
2006: 272.346 (spadek w stosunku do roku 2005 o 11,5%)

Porównując rok obecny do roku 2004 - przestępczość spadła o ponad 21 % !

Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym:
2004: 49,0%
2005: 49,1%
2006: 52,2%

Kradzieże pojazdów – liczba przestępstw stwierdzonych:
2004: 14.849
2005: 13.886
2006: 10.112 (spadek w stosunku do roku 2005 o 27,2%)

Porównując rok obecny do roku 2004 – poziom kradzieży pojazdów spadł o 31,9%

Kradzieże ogółem – liczba przestępstw stwierdzonych:
2004: 94.080
2005: 91.862
2006: 77.646 (spadek w stosunku do roku 2005 o 15,5%)

Porównując rok obecny do roku 2004 – poziom kradzieży zmniejszył się o 17,4%

Zobacz: KGP: Rośnie liczba osób dobrze oceniających pracę Policji

Powrót na górę strony