Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Furgony i radiowozy dla Policji – przetargi

Data publikacji 25.06.2008

Zakup 1700 furgonów policyjnych dla polskiej Policji będzie realizowany w formie przetargu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych przez 6 komend wojewódzkich w całej Polsce. Postępowanie przetargowe w sprawie zakupu 1200 oznakowanych aut poprowadzą cztery komendy wojewódzkie, dodatkowo dwie komendy zajmą się procedurą zakupu 250 małych więźniarek do przewozu 4 zatrzymanych i 250 pojazdów do przewozu 6 zatrzymanych.

Wcześniej Komenda Główna Policji próbowała kupić furgony w formie przetargu pozaustawowego, powołując się na istotny interes bezpieczeństwa państwa. Do takiego rozwiązania, pomimo wielu przedstawionych argumentów (np. potrzeba szybkiej wymiany 60% furgonów, pozytywne opinie konstytucjonalistów) niestety, nie przychylił się prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Zdając sobie sprawę z faktu, że kontynuowanie tej procedury w takiej sytuacji byłoby czasochłonne podjęto decyzję o nowej formie zakupu tych pojazdów. 
- Nie możemy tracić czasu na udowodnienie swoich racji w dalszym postępowaniu – powiedział podinsp. Mariusz Sokołowski, rzecznik komendanta głównego policji – Musimy jak najszybciej kupić nowe furgony, nowe radiowozy, umożliwiające właściwe wykonywanie przez Policję swoich obowiązków.


Konsekwentnie, zgodnie z procedurą realizowany jest także zakup pozostałych radiowozów policyjnych. Wczoraj sąd odniósł się do zastrzeżeń niektórych oferentów, próbujących po raz kolejny zablokować ten przetarg i podtrzymał stanowisko Policji oraz biegłego co do konieczności zakupu dla policjantów samochodów specjalnie dostosowanych do ich potrzeb. Wyrok ten jest kolejnym już, po kilku decyzjach arbitraży i Krajowej Izby Odwoławczej werdyktem korzystnym dla Komendy Głównej Policji. Otwiera on drogę do następnego etapu przetargu, jakim jest zgłaszanie ofert przez dostawców samochodów. To z tych ofert wybrana zostanie ta najkorzystniejsza, spełniająca oczekiwania policjantów.


Oba zakupy realizowane są w ramach ustawy o modernizacji polskiej Policji. Przewidziano w niej wymianę w latach 2008 – 2009 4200 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych za kwotę ponad 264 milionów złotych oraz 1700 furgonów i małych więźniarek za ok. 184, 5 miliona złotych.

Nagranie audio Furgony i radiowozy dla Policji – przetargi

Pobierz plik Furgony i radiowozy dla Policji – przetargi (format mp3 - rozmiar 2.09 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja