Zwierzaki w Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Zwierzaki w Policji

Data publikacji 19.07.2008

Rozwój technologii jest coraz szybszy, Policja z roku na rok ma do dyspozycji coraz bardziej nowoczesny sprzęt, jednak rola zwierząt policyjnych jest wciąż nie do przecenienia. Psy i konie wiernie służą funkcjonariuszom i pomagają im skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Pies, najlepszy przyjaciel policjanta

Psy towarzyszą policjantom od niepamiętnych czasów, jednak szczególnie ważną rolę zaczęły odgrywać w polskiej Policji po odzyskaniu niepodległości. Ich fantastyczny słuch, a przede wszystkim fenomenalny węch powodują, że zwierzęta te są wręcz niezastąpione w pracy policyjnej. Skuteczność działania psów zależy w głównej mierze od właściwego wyszkolenia. Obecnie ich tresurą zajmuje się Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, który od 1992 roku jest integralną częścią Centrum Szkolenia Policji.

Jak zostać psem policyjnym?

Aby pies mógł zostać przyjęty do służby musi spełniać szereg wymagań i przejść pozytywnie testy sprawnościowe. Wbrew pozorom rasa nie jest najważniejsza. W Policji pracują nie tylko owczarki. Ważne jest za to, żeby pies był zdrowy, w odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej, o budowie i szacie zgodnej z wzorcem rasy. Na szkolenie zwykle przyjmuje się psy w wieku od roku do dwóch lat. Obowiązkowe jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Kiedy wszystkie te kryteria są spełnione przychodzi czas na próbę charakteru. Pierwszym sprawdzianem jest aportowanie, potem pies musi wykazać się umiejętnością szukania ukrytego przedmiotu. Głównym celem tego zadania jest sprawdzenie predyspozycji psa do pracy węchowej. Chodzi o to, żeby przekonać się, czy zwierzę potrafi skutecznie znaleźć przedmiot na podstawie zapachu. Następnie bada się reakcję psa na odgłos wystrzału. Ważne jest, żeby pies policyjny nie bał się hałasu i potrafił zachować spokój. Czwartą próbą, jakiej poddaje się czworonoga jest próba obrony opiekuna. Chodzi tutaj o pewność i zdecydowanie psa do ataku, a także sprawdzenie jego popędu do ścigania osoby uciekającej. Pies musi wykazać się pasją do atakowania i wytrwałością, nie może okazać lęku przed napastnikiem. Ostatnim sprawdzianem jest próba samodzielności i czujności. Jej celem jest sprawdzenie reakcji psa w sytuacji zagrożenia pod nieobecność opiekuna. Jeśli pies spełni wszystkie wymienione wymagania, zostaje zaklasyfikowana do pracy w policji i zostaje poddany tresurze. Warto wspomnieć, że policjanci, którzy pracują z czworonogami, również muszą wykazać się odpowiednimi predyspozycjami, aby współpraca psa i człowieka mogła układać się owocnie.

Zadania psiej służby

Najważniejszymi zadaniami wykonywanymi przez policjantów przy pomocy psów służbowych jest patrolowanie rejonu służbowego, zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach masowych, konwojowanie i zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych. Psy okazują się też bardzo potrzebne w ratownictwie wodnym, pomagają ratować tonących oraz wyszukują zwłoki. Czworonogi są również wykorzystywane do tropienia śladów przestępców i osób zaginionych, przeszukiwania terenu i zabudowań, lokalizacji zapachów różnych substancji takich jak narkotyki, materiały wybuchowe, broń palna łuski, a także ludzkie zwłoki. Ponad to psy zajmują się identyfikacją śladów zapachowych ludzi.

Służba psa w Policji zwykle trwa około 9 lat. Przez cały ten czas zwierzę i jego przewodnik tworzą nierozłączny duet. Zwykle pies mieszka w domu swojego "partnera". Często zaprzyjaźniają się tak bardzo, że kiedy pies przechodzi na emeryturę, trafia do rąk swojego przewodnika. Jeśli policjant nie ma możliwości zabrania psa - emeryta do siebie, poszukuje się dla zwierzaka innego domu, ale czworonożni funkcjonariusze zawsze są oddawani w dobre ręce.

Liczba i rasa psów policyjnych

Obecnie w Policji pełnią służbę 1552 psy. 1295 czworonogów służy w komórkach organizacyjnych pionu prewencji Policji. Są to psy patrolowo – tropiące, które stanowią najliczniejszą grupę, jest ich aż 1139, a także psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, których jest 100, 50 patrolowych i 6 psów innych specjalności. W komórkach organizacyjnych służby kryminalnej są 144 psy do wyszukiwania zapachów narkotyków, 14 psów do wyszukiwania zapachów ludzkich zwłok oraz 99 czworonogów do badań osmologicznych. Jeśli chodzi o rasę, to jak już zostało to wspomniane, nie jest ona najważniejsza, ale są pewne rasy preferowane, dominujące wśród psów policyjnych. Najwięcej jest owczarków niemieckich, które są przede wszystkim psami patrolującymi i tropiącymi. Podobne zadania wypełniają owczarki belgijskie malinois. Psami patrolowymi są też rottweilery. Policyjne labradory zajmują się głównie wyszukiwaniem zapachów, a foksteriery szukają narkotyków. Nowofundlandy natomiast to psy służące w ratownictwie wodnym.

Konik nie na biegunach

W powojennej Polsce konie służą w Policji od 1972 roku, kiedy to w Komendzie Stołecznej Policji została utworzona pierwsza jednostka konna. Konie są nieocenioną pomocą dla funkcjonariuszy patrolujących trudno dostępne tereny, a także w trakcie zadań związanych z zabezpieczaniem porządku podczas imprez masowych i zgromadzeń.

Służba konna

Obecnie służba patrolowa z udziałem koni jest realizowana na terenie ośmiu jednostek organizacyjnych w Polsce (Warszawa, Poznań, Chorzów, Częstochowa, Rzeszów, Tomaszów, Szczecin i Płock, z tym, że w Płocku konie nie są własnością Policji). Policja posiada łącznie 49 koni służbowych. Na dzień dzisiejszy nie ma centralnego ośrodka szkoleniowego dla służby konnej, istnieją jednak plany jego utworzenia. Na razie poszczególne jednostki organizacyjne prowadzą szkolenia we własnym zakresie, zgodnie z ogólnymi wytycznymi.

Jaki koń dla policjanta?

Jest kilka wymogów dla każdego konia, który ma zostać przyjęty do służby w Policji. Przede wszystkim każdy ogier musi być poddany zbiegowi kastracji, a jego wiek powinien mieścić się w granicach od 2 do 5 lat. Koń musi być także zajeżdżony, to znaczy przygotowany pod siodło. Z charakteru koń powinien być spokojny i zrównoważony, jeśli natomiast chodzi o wygląd zewnętrzny, to wymogiem jest rosłość (min. 170 cm w kłębie), masywność i znaczny ciężar ciała. Warunkiem jest też dobry stan zdrowia. Rasa konia policyjnego nie jest ściśle określona, ale raczej unika się ras czystej krwi i zimnokrwistych. Koń zwykle pozostaje w służbie nie dłużej niż do 18 roku życia, czyli maksymalnie 13-16 lat. Potem często, jak to się dzieje z policyjnymi psami, trafia do swojego opiekuna lub w inne, dobre ręce.

Konne sukcesy

Polska policja konna reprezentuje bardzo wysoki poziom umiejętności. W tym roku, 21 czerwca, odbył się w Częstochowie VIII Międzynarodowy Turniej Policyjnych Drużyn Konnych o Szablę Komendanta Głównego Policji, gdzie pierwsze miejsce, zarówno drużynowo jak i indywidualnie, zdobyli policjanci właśnie z Częstochowy. Podobne zawody odbyły się miesiąc wcześniej na Węgrzech, w miejscowości Tiszafured, gdzie w klasyfikacji drużynowej śląscy policjanci zajęli trzecie miejsce.

Koń nie tylko patrolowy

Temat Policji konnej jest ostatnio coraz częściej poruszany w kontekście zbliżających się mistrzostw EURO 2012. Nie ulega wątpliwości, że impreza ta będzie wymagała wzmocnienia sił policyjnych, a w wielu krajach europejskich właśnie oddziały konne świetnie się w tej roli sprawdziły. Dodatkowo warto pamiętać, że koń może być wykorzystywany nie tylko do patrolowania peryferii i obszarów zielonych, ale także osiedli i centrów miast, zwłaszcza w większych aglomeracjach, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu drogowego. Konie są też niezwykle skuteczne w akcjach poszukiwawczych i pościgach.


Zwierzęta w Policji są bardzo potrzebne. Wypełniają zadania, których ani człowiek ani maszyna nie są w stanie zrealizować, dlatego widząc na ulicy policyjnego psa czy konia, warto docenić ogromną przysługę, jaką oddają człowiekowi.
Powrót na górę strony