Lepsza ochrona prawna dla policjantów - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Lepsza ochrona prawna dla policjantów

Data publikacji 01.03.2010

Komendant Główny Policji wystąpił z propozycją zmian kodeksu karnego, zwiększających ochronę prawną policjantów i osób zaangażowanych w pomoc interweniującym policjantom. Za naruszenie nietykalności cielesnej miałaby grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a za czynną napaść – kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Policjant podejmuje interwencje w imieniu państwa i to państwo musi go należycie chronić.

Od wielu lat każdego roku w Polsce odnotowywanych jest około 800 ataków na policjantów, wykonujących obowiązki służbowe. Policjanci, wypełniając rotę ślubowania, dbają o bezpieczeństwo innych, chroniąc ich życie i mienie, nawet z narażeniem swojego życia i zdrowia. Ten zawód wiąże się dużym ryzykiem, jednak policjant, działając w imieniu państwa, społeczeństwa i prawa, musi wiedzieć, że to państwo, prawo i społeczeństwo również dba o jego ochronę.

Wychodząc z tego założenia i reagując na ostanie, bulwersujące nas wszystkich przypadki agresji i ataków na policjantów, Komendant Główny Policji zwrócił się do MSWiA z propozycją zmian kodeksu karnego zwiększających ochronę prawną policjantów oraz osób zaangażowanych w pomoc interweniującym funkcjonariuszom.

Propozycje te dotyczą podniesienia wymiaru kary zarówno w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 par 1 kk) – z obecnej w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 do kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jak i w przypadku czynnej napaści (art. 223 kk) – z obecnej w postaci kary pozbawienia wolności od roku do lat 10 do kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zmiany te miałyby po pierwsze charakter prewencyjny – jest bowiem prawdopodobne, że potencjalni sprawcy, mając świadomość wymiaru kary i jej nieuchronności, zrezygnują z przestępstwa, a po drugie służyłyby utrwaleniu w społeczeństwie przekonania, że funkcjonariusz publiczny i osoba, która mu pomaga, są szczególnie chronieni przez prawo. Warto zaznaczyć, że prócz zmian w prawie istotne jest też skuteczne i bezwzględne stosowanie przez sądy i prokuratury odpowiedniej polityki represyjnej wobec sprawców tego typu przestępstw.

Niezależnie od tych propozycji Komendant Główny Policji zdecydował o zmianie przepisów prawa wewnętrznego dotyczących przydzielania broni służbowej: na początku marca ma wejść w życie przepis, który zlikwiduje istniejące obecnie ograniczenie w posiadaniu przez policjanta broni palnej podczas urlopu. Obecnie każdy policjant mógł nosić broń przy sobie także poza służbą, wyłączając czas urlopu.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja