80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

Data publikacji 02.11.2011

W Hanoi w Demokratycznej Republice Wietnamu trwają właśnie obrady 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu - najważniejszego forum decyzyjnego tej Organizacji. Sesja rozpoczęła się 31 października i potrwa do 3 listopada. Bierze w niej udział 630 delegatów - wysokich ragą przedstawicieli organów ścigania ze 142 państw. Polskę reprezentuje gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji oraz mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji.

Zgromadzonych gości przywitał Wicepremier Wietnamu – Nguyen Xuan Phuc, a także Prezydent Interpolu- Khoo Boon Hui oraz Sekretarz Generalny - Ronald K. Noble. Hasło przewodnie obrad brzmi: „Połączyć policje na rzecz bardziej bezpiecznego Świata – konsolidacja partnerstw, innowacji i wzmocnienie możliwości rozwojowych”

Podczas pierwszego dnia w poczet członków Interpolu zostały przyjęte 3 nowa państwa: Curaçao, Sint Marteen oraz Sudan Południowy. W ten sposób liczba członków Organizacji zwiększyła się do 191.

Program obrad przewiduje omówienie między innymi kwestii dotyczących:
• kierunków strategicznych organizacji, w tym programu pracy i projekt budżetu na rok 2012,
• stanu zaawansowania prac związanych z budową Światowego Kompleksu Interpolu w Singapurze,
• zwalczania przestępczości pedoseksualnej,
• zapobiegania aktom terroru, gdzie wykorzystane mogą być substancje chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne,
• tworzenia nowych narzędzi służących ułatwianiu współpracy w dziedzinie identyfikacji i wyznaczania tras broni palnej,
• wykorzystywanie nowych technologii w zapobieganiu i zwalczaniu

Zatwierdzone ma być również sprawozdanie finansowe za rok 2010 i udzielone absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Interpolu.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony