Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

Komendant Główny Policji objął honorowym patronatem inicjatywę, której celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce. Dzisiaj przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje oraz Grupy Hotelowej Orbis podpisali Kodeks Postępowania. Tym samym jedna z największych sieci hotelowych w Polsce zobowiązała się do przestrzegania jego zasad.

Policja popiera wszelkiego rodzaju działania podejmowane w celu dbania o bezpieczeństwo dzieci. Jedną z nich jest inicjatywa oparta o „The Code of Conduct”, czyli Kodeks postępowania w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kodeks został podpisany 9 października przez Fundację Dzieci Niczyje i Grupę Hotelową Orbis pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Podczas konferencji, w czasie której podpisano dokument, mł. insp. Ryszard Garbarz, Dyrektor Biura Prewencji KGP podkreślił, że działania prowadzące do wyeliminowania przestępstwa, jakim jest wykorzystywanie seksualne dzieci, podejmowane przez różnego rodzaju instytucje i firmy, to ogromne wsparcie dla policjantów w ich codziennej pracy. – Współpraca funkcjonariuszy z innym podmiotami jest w tym zakresie szczególnie istotna. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa bowiem na wszystkich dorosłych. Każdy człowiek, będąc świadkiem krzywdzenia bezbronnych dzieci, powinien zareagować – to rodzaj społecznego obowiązku.

Policjanci podczas codziennej pracy, zajmują się eliminowaniem wszelkiego rodzaju przestępstw. Szczególnie istotne są dla nich te, których ofiarami padają dzieci. Każdego dnia docierają do przestępców, którzy dopuszczają się jednego z najgorszych czynów – wykorzystywania seksualnego najmłodszych.

Ściganie pedofilów jest w Polsce uregulowane prawnie w art. 200 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo ich wykonania, podlega karze pozbawiania wolności od lat 2 do 12”.

Policyjne statystyki wskazują, że przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci popełnianych jest około 1500 każdego roku. W ciągu ostatnich lat najwięcej odnotowano ich roku 2004 – aż 1904, w ubiegłym roku 1533. Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku, stwierdzono ich 683. Liczba pokrzywdzonych w wyniku tych czynów dzieci była największa w 2007 roku – 8151 małoletnich padło ofiarą pedofila. W zeszłym roku było ich 5086.

Informacje dotyczące zarówno ofiar jak i sprawców tego przestępstwa Policja pozyskuje z różnych źródeł i sprawdza każdą bardzo dokładnie. Prowadząc sprawę policjanci mają zawsze nadzieję, że sygnał okaże się jedynie fałszywym alarmem i żadnemu dziecku nie stała się krzywda. W sytuacjach, gdy rzeczywiście chodzi o wykorzystywanie seksualnego nieletnich, funkcjonariusze robią wszystko, by jak najszybciej ujawnić sprawcę i pomóc jego ofiarom.

W ramach przeciwdziałania przestępstwom takim jak m.in. wykorzystywanie seksualne dzieci, Komendant Główny Policji, 05 września 2006 r. powołał Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi, Pedofilią i Pornografią Dziecięcą KGP. Takie same zespoły powstały również w Komendach Wojewódzkich Policji, a także Komendzie Stołecznej Policji.

Policja robi wszystko, aby liczba przestępstw seksualnych, zwłaszcza tych których ofiarą padają dzieci, była jak najmniejsza. Nieoceniona jest jednak nie tylko współpraca z innymi podmiotami, ale również z obywatelami. Wszelkiego rodzaju niepokojące nas zdarzenia, podejrzanie zachowujący się dorośli, czy przypuszczenie, że jakiemuś dziecku może dziać się krzywda, powinniśmy od razu zgłaszać funkcjonariuszom. Niewykluczone, że nasza interwencja przyczyni się do zatrzymania sprawcy wykorzystywania seksualnego, a co za tym idzie, uratuje krzywdzone dziecko.

pt

Powrót na górę strony
Polska Policja