Odprawa kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP

Odprawa kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego

Data publikacji 02.12.2013

W dniach 28 i 29 listopada odbyła się odprawa kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego KGP. Głównym tematem obrad były dotychczasowe osiągnięcia biura oraz omówienie kierunków działań CBŚ na najbliższy czas. Uczestników zaszczycili swoją obecnością Wiceminister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji.

Przez dwa dni Zakopane gościło kadrę kierowniczą Centralnego Biura Śledczego KGP - naczelników wydziałów i wszystkich zarządów terenowych. Funkcję gospodarzy pełnili: Dyrektor CBŚ KGP, nadinsp. Igor Parfieniuk oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący pion kryminalny – nadinsp. Mirosław Schossler.

Celem spotkania było omówienie wyników pracy uzyskanych w 2013 roku oraz przedstawienie priorytetów w działalności biura na najbliższe lata.

W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu MSW Pan Marcin Jabłoński oraz Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński. Minister podkreślił rolę Centralnego Biura Śledczego w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz jego miejsce w całym państwowym aparacie mającym na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości. Przypomniał dotychczasowe zasługi w likwidacji grup przestępczych o charakterze kryminalnym oraz przedstawił główne założenia strategii przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, a w szczególności szybkiej neutralizacji grup przestępczych godzących w porządek publiczny i interesy ekonomiczne Polski. Życzył policjantom dalszych sukcesów w służbie i satysfakcji z wykonywanej – nielekkiej – codziennej pracy.

CBŚ KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja