Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Artefakt z epoki neolitu w gminie Raciechowice

Data publikacji 19.02.2021

Mieszkaniec gminy Raciechowice podczas prac rolnych znalazł nietypowy kamienny przedmiot, czym pochwalił się w Internecie. Policjanci zainteresowali się odkryciem w efekcie czego znalezisko, które okazało się krzemienną siekierką sprzed kilku tysięcy lat, trafi do muzeum.

W 2017 r. opisywaliśmy przypadek odzyskania przez policjantów z Andrychowa toporka z epoki brązu: Zabytkowy przedmiot z epoki brązu, datowany na około 1300 lat p.n.e odzyskany przez andrychowskich śledczych.  W toku badań siekierkę określono jako zabytek archeologiczny datowany w przybliżeniu na przedział ok. 1200-1000 lat przed Chrystusem. Dyrekcja Instytutu Archeologii UJ skierowała wówczas wyrazy uznania i podziękowania dla  Komisariatu Policji w Andrychowie za sprawne działania na rzecz ochrony zabytków archeologicznych trafiających do nielegalnego obrotu a toporek trafił do muzeum. W tym tygodniu  policjanci wpadli na trop kolejnego tego typu pradawnego narzędzia.

Tym razem mieszkaniec Małopolski znalzał nietypowy przedmiot podczas prac rolnych. Mężczyzna opublikował w sieci zdjęcie kamiennego narzędzia, chwaląc się artefaktem grupie internautów i prosił o pomoc w jego identyfikacji. Informacje o tym uzyskali policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i przekazali do weryfikacji policjantom z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ci ustalili, że internauta to mieszkaniec gminy Raciechowice w powiecie myślenickim.

17 lutego br. kryminalni z komendy wojewódzkiej wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach oraz pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie przyjechali na posesję znalazcy zabezpieczyć artefakt. Tam, 36-latek podał, że głownię siekierki  znalazł kilka lat temu podczas wykopywania ziemniaków i… schował do szuflady. Niedawno sobie o nim przypomniał i z pomocą internautów próbował dowiedzieć się czym jest jego znalezisko.

Ekspert z dziedziny archeologii obejrzał zabytek i określił, że to siekiera krzemienna czworościenna kultur neolitycznych, a więc ma kilka tysięcy lat. Bezcenny eksponat wkrótce trafi do muzeum.

Przy tej okazji przypominamy:

  • Obrót zabytkami archeologicznymi jest zabroniony, a jakiegokolwiek znaleziony zabytek archeologiczny - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków - jest własnością Skarbu Państwa. Nie można nim dowolnie rozporządzać bowiem w takim przypadku może grozić zarzut przywłaszczenia.
  • O każdym takim znalezisku trzeba powiadomić niezwłocznie wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
  • Odkrywcom lub przypadkowym znalazcom zabytków archeologicznych przysługuje nagroda, ale tylko jeżeli dopełniły obowiązku powiadomienia właściwego organu i zabezpieczenia przedmiotu oraz miejsca jego odkrycia.
  • Prowadzenie nielegalnych poszukiwań zabytków na własną rękę jest zabronione. Wszelkie tego typu działania m.in. przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

(KWP w Krakowie / mw)

  • czworościenna siekierka kultur neolitycznych przy skalówce na białym tle...

Film Artefakt z epoki neolitu w gminie Raciechowice

Pobierz plik Artefakt z epoki neolitu w gminie Raciechowice (format mp4 - rozmiar 2.77 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony