Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia 27. Pol’and’Rock Festival

Data publikacji 02.08.2021

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival odbył się w nowej odsłonie na lotnisku Makowice – Płoty, w dniach 29 - 31 lipca. Choć miejsce i kwestie organizacyjne były w tej edycji inne, to bezpieczeństwo podczas wydarzenia było niezmiennie priorytetem.

Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji i z innych województw, dbali o bezpieczny przebieg tego wydarzenia. Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałaliśmy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w tym z Państwową Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Leśną. Wypracowano optymalne rozwiązania mające służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu imprezy.

W trosce o zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu w trakcie festiwalu z Policją uruchomiony został Posterunek Polowy Policji w Płotach oraz Punkt Informacyjno – Profilaktyczny bezpośrednio przy festiwalu. W sprawdzaniu okolicy policjantom pomagał śmigłowiec z KWP w Szczecinie, a także drony.

Ważnym obszarem objętym policyjnym nadzorem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ uczestnicy festiwalu dojeżdżali na teren imprezy własnymi pojazdami, transportem zbiorowym, a także pieszo. Funkcjonariusze ruchu drogowego kierowali ruchem i przeprowadzali kontrole pojazdów. Kluczowe były dni poprzedzające festiwal i dzień po jego zakończeniu, kiedy natężenie ruchu było największe. Samych sprawdzeń trzeźwości kierujących pojazdami przeprowadzono blisko 5 tysięcy. Dzięki temu uniemożliwiliśmy dalszą jazdę 2 kierującym po alkoholu i 1 po zażyciu środka odurzającego.

Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeprowadziły sprawdzenie procedur reagowania w sytuacji zaistniałego wypadku drogowego i wykrycia pakunku z niebezpiecznymi materiałami. W działaniach brał udział się Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie.

W trakcie trwającej 6 dni operacji, nasi funkcjonariusze 24 godziny na dobę dbali o bezpieczeństwo w rejonie festiwalu oraz w najbliższej okolicy. W tym okresie odnotowaliśmy 25 przestępstw (głównie to posiadanie środków odurzających i naruszenie zakazu lotów). Na wniosek Policji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, wprowadziła zakaz wykonywania lotów (z ściśle uregulowanymi wyjątkami) nad wyznaczonym terenem festiwalu i wokół niego. 4 osoby złamały ten zakaz (w trzech wypadkach dronami, jedna osoba latając paralotnią) i w związku z tym usłyszały zarzut z art.212 ustawy Prawo lotnicze.

Ponadto w omawianym okresie zarejestrowaliśmy 247 wykroczeń.

Na zakończenie działań dowódca operacji insp. Ryszard Gan - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podziękował wszystkim policjantom w nią zaangażowanym. Zachodniopomorskich funkcjonariuszy wspierali mundurowi z terenu kraju, w tym z oddziałów prewencji z Katowic, Opola, Kielc i Łodzi, a także policjanci ruchu drogowego z Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Wrocławia i innych służb.

zespół prasowy KWP w Szczecinie

materiał wideo: Biuro Komunikacji Społecznej KGP

 

Film Policyjne zabezpieczenie Pol'and'Rock Festival

Pobierz plik Policyjne zabezpieczenie Pol'and'Rock Festival (format mp4 - rozmiar 29.51 MB)


 

 

 • policyjny radiowóz na tle uczestników festiwalu
  policyjny radiowóz na tel uczestników festiwalu
 • znak drogowy
  znak drogowy
 • policjanci z ruchu drogowego na drodze
  policjanci z ruchu drogowego na drodze
 • uczestnicy festiwalu w drodze
  uczestnicy festiwalu w drodze
 • radiowóz na drodze dojazdowej do festiwalu
  radiowóz na drodze dojazdowej do festiwalu
 • pokaz akcji ratowniczej na płycie lotniska
  pokaz akcji ratowniczej na płycie lotniska
 • ćwiczenia podłożenie ładunku wybuchowego
  ćwiczenia podłożenie ładunku wybuchowego
 • ćwiczenia ratownicze służb
  ćwiczenia ratownicze służb
 • polcyjny Sokół nad lotniskiem
  polcyjny Sokół nad lotniskiem
 • policyjny Sokół nad festiwalem
  policyjny Sokół nad festiwalem
 • dron
  dron
 • punkt informacyjny- profilaktyczny
  punkt informacyjno- profilaktyczny
 • uczestnicy korzystają z punktu informacyjnego
  uczestnicy korzystają z punktu informacyjnego
 • policjanci na dworcu
  policjanci na dworcu
 • wyjazd uczestników festiwalu
  wyjazd uczestników festiwalu
 • policjant w tle radiowóz
  policjant w tle radiowóz
 • patrol konny
  patrol konny
 • policyjne motocykle

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony