Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NIECH EMOCJE I ALKOHOL NIE GÓRUJĄ NAD ROZSĄDKIEM - ODPALAJ FAJERWERKI BEZPIECZNIE I NA TRZEŹWO

Data publikacji 29.12.2021

Już za dwa dni będziemy hucznie żegnać stary rok i witać nowy. Jak pokazuje doświadczenie z lat poprzednich wielu sięgnie po różnego rodzaju środki pirotechniczne. Warto pamiętać, że w rękach, nietrzeźwych, nieodpowiedzialnych i cynicznych osób, mogą się one stać olbrzymim zagrożeniem. Lubuska Policja przypomina, by podczas odpalania fajerwerków i petard nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz o trzeźwości- także umysłu.

Nie ma właściwie nocy sylwestrowej bez interwencji medyków, którzy reagują na wypadki z udziałem osób, które odniosły obrażenia przy odpalaniu fajerwerków. Mimo corocznie powtarzanych przez służby apeli o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa podczas odpalania fajerwerków, wciąż dochodzi do wielu poważnych urazów: oparzeń skóry, uszkodzeń ciała, utraty wzroku, kalectwa, a nawet zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Niestety katalizatorem tego rodzaju tragedii bardzo często jest alkohol. Osoby, które po niego sięgają, nie powinny później odpalać fajerwerków. Niezwykle ważne jest to, abyśmy podczas ich korzystania zachowali szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Nie wolno rzucać petard w tłum czy też kierować je w stronę innych osób. Zwraca się ze szczególnym apelem do rodziców, by zwracali uwagę swoim dzieciom na zagrożenia z jakimi mogą się spotkać w przypadku używania petard i innych materiałów pirotechnicznych.

Zawsze zachowaj ostrożność przy odpalaniu fajerwerków. To w końcu materiały wybuchowe, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

Zawsze przy kupnie fajerwerków powinniśmy sprawdzić czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
 • Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 • Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

Przy używaniu fajerwerków powinniśmy sprostać poniższym zasadom:

 • Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
 • Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
 • Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
 • Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
 • Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.
 • Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

 

Organizator powinien uwzględnić m.in. takie elementy jak:

 • warunki ewakuacji ludzi (co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń) – drogi powinny być drożne
 • wykończenie wnętrz – nie powinno używać się materiałów i wyrobów łatwo zapalnych (bezwzględny zakaz stosowania na drogach ewakuacyjnych materiałów luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych)
 • sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, gaśnic),
 • zapewnienie dostępu do gaśnic i wyjść ewakuacyjnych,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru (w szczególności zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji i sposobów alarmowania straży oraz służbom ratowniczych),
 • drożne drogi dojazdowe dla samochodów ratowniczych.

 Istotny pod względem prawnym jest fakt, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom - uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

Artykuł 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Artykuł 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Artykuł 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

młodszy aspirant Mateusz Sławek

starszy sierżant Karol Florczak

 

 

 • Odpalony fajerwerk. W tle mężczyźni
 • Policjantka sprawdza legalność pirotechniki
 • Policjanci sprawdzają fajerwerki w sklepie z pirotechniką
 • Radiowóz. W tle sklep z fajerwerkami
 • Policjant kontroluje w sklepie materiały pirotechniczne
 • Fajerwerki w sklepie z pirotechniką
 • Policjantki i strażak przy sklepie z materiałami pirotechnicznymi
 • Policjantka sprawdza dokumentacje w sklepie z materiałami pirotechnicznymi
 • Odpalana petarda
 • Jeden z mężczyzn lezy na śniegu, drugi dzwoni przez telefon
 • Ratownik medyczny przy poszkodowanym na noszach
 • Karetka pogotowia ratunkowego

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony