Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W LUBUSKIEM

Data publikacji 25.07.2022

To już 103. rocznica powołania Policji Państwowej. W uroczyste obchody włącza się również Lubuska Policja. To czas awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny moment podziękowań dla lubuskich stróżów prawa oraz pracowników cywilnych za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. To również obowiązek wspomnień i oddania honoru poległym policjantom, którzy w swej wiernej Narodowi służbie zapłacili najwyższą cenę.


24 lipca 2022 roku minęła 103. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma patetyczny i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do jakże chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem i oddaniem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zaakcentować swoją dumę z poświęcenia drugiemu człowiekowi, ale także w chwili refleksji pomyśleć o jej trudach- Dlatego wspominamy tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Święto Policji  zatem to szczególny czas dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji. Na przestrzeni ponad 100 lat zmieniło się wiele. Ale niezmiennym, zostaje to, co w codziennej służbie przyświeca lubuskim mundurowym - wypełnianie roty policyjnego ślubowania. To misja, polegająca na gotowości do służby i pomocy każdemu, kto takiej pomocy oczekuje i potrzebuje. Odbywa się to kosztem wielu wyrzeczeń. W poniedziałek (25 lipca) w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego. Na uroczystym apelu licznie zjawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, świata nauki i edukacji, europarlamentarzyści, parlamentarzyści, funkcjonariusze - także z Niemiec, pracownicy cywilni, rodziny i przyjaciele naszej formacji, a także przedstawiciele służb współpracujących z Policją.

Uroczystości rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas każdego Święta Policji, mianowicie od wspomnienia funkcjonariuszy poległych na wschodzie oraz oddania honoru tym, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę. Na gorzowskim cmentarzu pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia” zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd polskim funkcjonariuszom pomordowanym 82 lat temu. Następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim upamiętniono lubuskich policjantów, którzy wypełniając słowa roty ślubowania, odeszli na wieczną służbę. Przypominając ich nazwiska, składając kwiaty i zapalając znicze, oddano hołd ich bohaterstwu, lojalności i wierności policyjnej przysiędze. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze. Jego historia zawodowa i rodzinna, która splotła się z dziejami Ziemi Lubuskiej to świadectwo patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny.

Ale w tym roku uroczyste obchody zostały poszerzone o wyjątkowe wydarzenie- przywitanie, gratulacje oraz słowa uznania dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektora Jarosława Pasterskiego, który przed dwoma dniami podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Katowicach z rąk Prezydenta RP odebrał nominację generalską, a z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pamiątkową szablę. Nominacja na stopień generalski jest wyrazem najwyższego uznania dla wzorowej i pełnej zaangażowania służby, wszechstronnej wiedzy oraz doskonałej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem Policji. To zwieńczenie wieloletniego wysiłku zawodowego, potwierdzającego wyjątkową aktywność i kreatywności. Każdego roku spośród szeregu wybitnych dowódców i najbardziej doświadczonych przełożonych zaszczyt przyjęcia generalskiej nominacji jest udziałem zaledwie kilku najlepszych. Z tym większym zadowoleniem przyjmujemy informację o dołączeniu do korpusu generałów przez przełożonego wszystkich lubuskich policjantów, nadinsp. Jarosława Pasterskiego. Życzymy Panu Generałowi, aby dalsza służba była zawsze powodem do dumy, a codzienne starania na rzecz bezpieczeństwa źródłem satysfakcji zawodowej. To zarazem ogromny zaszczyt dla wszystkich lubuskich policjantów.

Później w intencji policjantów i pracowników Policji odprawiona została msza święta, której przewodniczył Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Tadeusz Lityński.  Liturgię koncelebrował również Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz Jerzy Piasecki oraz proboszcz parafii katedralnej Zbigniew Kobus. O godzinie 12.30 w Filharmonii Gorzowskiej rozpoczął się uroczysty apel. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskimnadinspektor Jarosław Pasterski rozpoczął go, dziękując lubuskim policjantom za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu:
(…) „ Szanowni Państwo, każda Rocznica Powołania Policji Państwowej to – dla całej naszej formacji – szczególne wydarzenie. Każda, mimo, że teoretycznie podobna, jest tak naprawdę zupełnie inna – niepowtarzalna. Dla mnie osobiście – w tym roku wyjątkowa. Nominacja generalska, którą odebrałem 23 lipca z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy jest dla mnie wielkim zaszczytem, ale i zobowiązaniem. Dziękuję Komendantowi Głównemu Policji Panu generalnemu inspektorowi Jarosławowi Szymczykowi za to wielkie wyróżnienie oraz docenienie mojej dotychczasowej służby. Wyrazy szacunku kieruję także do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, dziękując za zaufanie oraz życzliwość. Szanowny Panie Wojewodo, proszę przyjąć moje podziękowania za wieloletnią, znakomitą współpracę, partnerstwo oraz wsparcie tak wielu zadań realizowanych przez lubuską Policję. Szanowni Państwo, nominacja na stopień nadinspektora Policji jest wypadkową służby i pracy nas wszystkich, jest naszym wspólnym osiągnięciem. Dziś towarzyszy mi olbrzymie wzruszenie, ale także poczucie dumy i gotowości do pracy.  Serdecznie dziękuję za dzisiejsze powitanie, gratulacje i wyrazy sympatii. To dla mnie niezwykle ważny moment, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Bardzo wszystkim dziękuję! Ogromnie cieszy mnie fakt, że lubuscy policjanci i pracownicy Policji – mimo obciążenia służbą i pracą – włączyli się w różne formy wsparcia emigrantów z Ukrainy. Jednocześnie, każdego dnia, wypełniali swoje statutowe zobowiązania, zarówno związane z codzienną służbą, jak i szeroko pojętą pracą administracyjną. Wasza aktywność – Szanowni Państwo – to najlepszy dowód na to, że hasło POMAGAMY I CHRONIMY jest wciąż aktualne – nakierowane na bezinteresowną troskę o komfort życia obywateli, godność oraz potrzeby drugiego człowieka. Drodzy Koleżanki i Koledzy, za szlachetne postawy, wytrwałą służbę i pracę chciałbym móc podziękować każdemu z Was osobiście. Chciałbym mieć sposobność, by o każdym z Was opowiedzieć głośno, bo tak wyjątkowe zaangażowanie, poświęcenie i empatia, zasługują na szacunek oraz słowa najwyższego uznania. Wiem, że wielu z Was nie oczekuje podziękowań, zaszczytów czy poklasku, bo oddanie służbie oraz altruizm macie we krwi. Jednak – za ten wzorowo zdany egzamin – serdecznie Państwu dziękuję! Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji, mam nadzieję, że ten wyjątkowy czas wspólnego świętowania upłynie w atmosferze wzajemnego szacunku i nadziei na lepsze jutro. Oby to chwilowe zatrzymanie, przyniosło nam wszystkim wytchnienie od codziennych obowiązków, ale także skłoniło do refleksji w kontekście bieżących wydarzeń. Życzę Państwu licznych zawodowych sukcesów oraz zadowolenia z wypełniania policyjnej misji. Niech akceptacja i szacunek społeczny towarzyszą wszystkim Waszym działaniom, wzmacniając w Was poczucie osobistej godności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Gratuluję zasłużonych awansów, odznaczeń i wyróżnień. Oby były dla Państwa symbolem spełnionych ambicji i zawodowych planów. Dziękuję!

Słowa do policjantów garnizonu lubuskiego skierował również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, „Jestem pod wielkim wrażeniem pracy wszystkich policjantów i pracowników Lubuskiej Policji. Wasze poświęcenie w codzienną służbę dla społeczeństwa jest nieocenione i spotyka się z dużym uznaniem i wdzięcznością oraz widoczne jest nie tylko w tym regionie ale i dalszych zakątkach Polski. Wasza służba to gwarancja skuteczności i profesjonalizmu, która skutkuje tak wysokim zaufaniem społecznym. Ostatnie lata to wyjątkowy czas dla całej Polskiej Policji. Dodatkowe zadania związane z pandemią koronawirusa oraz obroną polskiej granicy przed falą nielegalnej imigracji sprawiły, że był to okres wzmożonej służby dla bezpieczeństwa Państwa. Duży wkład w jego zapewnienie mieli właśnie lubuscy stróże prawa. Jak trudna to jest służba niech przypominają słowa roty policyjnego ślubowania, a w szczególności fraza „…nawet z narażeniem życia…”, którą wypełnili do końca polegli w służbie policjanci. O Ich poświęceniu świadczą tabliczki epitafijne w gmachu Komendy Głównej Policji, których jest już 125 od 1990 roku. Dziękuję wszystkim lubuskim policjantkom i policjantom oraz pracownikom za ten ogrom pracy dla społeczeństwa. Dziękuję również Panu Wojewodzie za wzorową współpracę, mającą także duże przełożenie na tę wysoką ocenę działań lubuskich stróżów prawa. Ogromnie gratuluję Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie za dołączenie do korpusu generałów Polskiej Policji. To ogromne wyróżnienie dla osiągnięć Pana Komendanta, jego poświęcenia i aktywności ale także docenienie pracy lubuskich policjantów. To jest podkreślenie zaangażowania wszystkich tych, których podczas tej 26-letniej służby spotkał i z którymi pracował…”

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w swym przemówieniu podkreślał wyjątkowo skuteczną i pełną poświęceń pracę lubuskich stróżów prawa, która przekłada się na wysoka oceną społeczną mieszkańców regionu „…Praca w Policji to służba niezwykłej wagi, którą wykonuje się całe życie. Dziękuje za to, że codziennie stoicie na straży bezpieczeństwa Lubuszan i robicie to z odwagą, często narażając również swoje życie. (…) To wyjątkowe święto, służby ogromnej wagi, ogromnego znaczenia. Święto służby, którą wykonuje się całym swoim życiem. Pan Komendant Główny Policji wspomniał o poświęceniu-Tak! To bardzo istotne i bardzo ważne- poświęcenie jest wpisane w tradycję i historię Polskiej Policji. I trzeba dzisiaj wspominać o tych 6 tysiącach polskich policjantów, którzy w Katyniu do ostatniego tchnienia służyli Ojczyźnie. Trzeba wspominać tych policjantów, którzy dla dobra służby oddali życie, a których wspominaliśmy dzisiaj przed obeliskiem poświęconym Ich pamięci. Swoją misyjność mieli wpisana w życie i nie zawahali się oddać tego co najdroższe, aby wypełniać słowa roty ślubowania. Dziękuję i chyle czoła za Waszą codzienną służbę na rzecz Lubuszan. Zawsze kiedy rozmawiam na gospodarzami naszych regionalnych ojczyzn, słyszę, że mieszkańcy naszego regionu czują się bezpiecznie. Że widzą w Waszej pracy oddanie i poświęcenie. To w dzisiejszym, nieokiełzanym świecie- bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej pożądanych potrzeb człowieka. To dzięki Waszemu wielkiemu oddaniu to bezpieczeństwo jest możliwe. Radość z dzisiejszego świętowania jest podwójna za sprawą awansu komendanta Jarosława Pasterskiego na stopień generała. To niezwykły awans, powiedziałbym, że chyba najważniejszy w życiu. Wstąpienie do Generalicji Rzeczypospolitej Polskiej, absolutnie elitarnego korpusu jest dowodem wzorowej oceny dotychczasowej służby, ale tez wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością. To także ocena pracy całej lubuskiej Policji. Jeszcze raz ogromnie gratuluję”.

Święto Policji to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla wszystkich mundurowych oraz przedstawicieli środowisk z nami współpracujących. Podczas poniedziałkowych obchodów zostały zatem wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant” i medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostanie ponad 1140 policjantów garnizonu lubuskiego. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy wyrazić duże słowa uznania i podziękować wszystkim tym, którzy codziennie ramię w ramię stoją z Lubuską Policją zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Honorowy patronat nad obchodami Święta Policji objął Komendant Główny Policji, generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk.

 

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: sierżant sztabowy Karol Florczak

 

 

 • Na scenie policjanci z pocztu sztandarowego, wyróżnieni policjanci oraz policyjna orkiestra
 • Nadinspektor odbiera wiązankę kwiatów od kobiety
 • Policjanci z wieńcem
 • Nadinspektor gratuluje wyróżnionym policjantom
 • nadinspektor salutuje witając się z podoodziałami
 • Na scenie policyjna orkiestra
 • Przy mównicy nadinspektor Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski dziękuje małżonce
 • Podziękowania za wstąpienie w korpus generalicji Rzeczypospolitej Polskiej
 • nadinspektor Roman Kuster gratuluje awansowanym policjantom
 • nadinspektor Jarosław Pasterski gratuluje awansowanemu policjantowi- Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • policyjna orkiestra
 • nadinspektor Jarosław Pasterski - Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Poczet sztandarowy pod tablicą upamiętniajacą patrona Alojzego Banacha
 • Policjanci z orkiestry graja na trąbkach
 • Wojewoda Lubuski wręcza medal policjantowi
 • Wojewoda Lubuski oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • maszerująca kompania honorowa Policji
 • nadinspektor Jarosław Pasterski gratuluje policjantowi
 • nadinspektor Jarosław Pasterski otrzymuje gratulacje
 • Wojewoda i Dyrektor Zarządzania Kryzysowego składają kwiaty pod pomnikiem
 • Policjant podczas występu na scenie.
 • Biskup Tadeusz Lityński podczas mszy świętej.
 • Komendant wręcza odznaczenie kobiecie.
 • Pamiątkowe zdjęcie policjantów na patio komendy.
 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski przemawia z mównicy.
 • Zdjęcie policjantów, a na pierwszym planie wiązanka biało - czerwonych kwiatów.
 • Generałowie Policji stojący w kościele.
 • Poczet Sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w kościele.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski z żoną.
 • Policjanci pełniący wartę przy obelisku poświęconym poległym policjantom.
 • Szpaler policjantów stojący w kościele.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski stojący z żoną i Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.
 • Policjant trzyma szablę podniesioną do góry.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski podaje rękę policjantowi.
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Bogdan Piotrowski przemawia z mównicy.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski gratuluje awansu policjantowi.
 • Wręczenie odznaczenia policjantowi.
 • Kobity śpiewając psalm w kościele.
 • nadinspektor Jarosław Pasterski przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości
 • wyróżnieni policjanci na scenie
 • nadinspektor Jarosław Pasterski gratuluje policjantowi
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji gratuluje wyróżnionemu policjantowi
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji gratuluje wyróżnionemu policjantowi
 • Kadra Lubuskiej Policji oraz Wojewoda Lubuski na uroczystości
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji odznacza policjanta
 • niemieccy policjanci podczas Mszy Świętej
 • przemawiający z mównicy Kapelan lubuskich policjantów
 • nadinspektor Jarosław Pasterski przemawia z mównicy
 • policjant podczas Mszy Świętej
 • Wojewoda Lubuski odznacza kobietę
 • Wojewoda Lubuski przemawia z mównicy
 • policjanci niosą kwiaty
 • Wojewoda Lubuski wręcza medal policjantowi
 • policjanci oddają honor w kierunku pomnika
 • Zastępca Komendanta Głównego gratuluje policjantowi
 • kobieta i mężczyzna niosą kwiaty
 • nadinspektor Pasterski odbiera upominek od Wojewody Lubuskiego
 • policjant gratuluje wyróżnionej policjantce
 • policjanci na tle biało-czerwonej flagi
 • kobieta składa kwiaty
 • mężczyzna składa kwiaty
 • policjanci idą z kwiatami w kierunku Krzyża Katyńskiego
 • policjanci stoją przy Krzyżu Katyńskim

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony