Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko - niemieckie patrole dla bezpieczeństwa mieszkańców – konferencja podsumowująca międzynarodową współpracę Policji

Data publikacji 25.10.2022

W Guben odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca współpracę Niemiecko-Polskiego Zespołu Policyjnego w Guben/Gubin. Dzięki programowi współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, w 2018 roku podpisano projekt, w ramach którego międzynarodowe patrole mogły dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Gubina i Guben.

W 2018 roku, w ramach programu współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, został podpisany projekt „Instytucjonalizacja wspólnej niemiecko-polskiej współpracy policyjnej w formie Niemiecko-Polskiego Zespołu Policyjnego w Guben/Gubin. Celem projektu było zacieśnienie współpracy Policji polskiej i niemieckiej w obszarze przygranicznym, a w szczególności w Gubinie i Guben. Międzynarodowe patrole miały za zadanie zwiększyć skuteczność w zwalczaniu przestępczości, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz pełnić funkcję multiplikatora dla Policji w obu krajach.

W ramach projektu, funkcjonariusze z Polski i Niemiec uczyli się swoich języków oraz doskonalili wiedze z zakresu przepisów prawnych obowiązujących po obu stronach granicy. Wyzwaniem dla osób biorących udział w projekcie był okres pandemii Covid-19 i prowadzone w związku z nią obostrzenia, które tymczasowo uniemożliwiły pełnienie wspólnych służb. Z tym jednak funkcjonariusze poradzili sobie doskonale i w formie online kontynuowali wymianę informacji oraz rozwiązywali problematyczne sprawy. Internetowe spotkania były możliwe między innymi dzięki nowoczesnym tabletom i telefonom zakupionym w ramach projektu. Poza tym policjanci otrzymali także elektryczne rowery i radiowóz, które służyły im podczas wspólnych patroli, po zniesieniu obostrzeń.

Od 2020 do 2022 roku międzynarodowe patrole Policji odbyły ponad 380 służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gubina i Guben. Funkcjonariusze posługujący się dwoma językami oraz posiadający wiedzę o sytuacji prawnej i różnicach w kulturze obu krajów mieli za zadanie:

- patrolowanie euromiast Gubin/Guben,

- oddziaływanie prewencyjne na sprawców przestępstw i wykroczeń,

- zabezpieczanie imprez i obsługiwanie zdarzeń drogowych,

- prowadzenie działań prewencyjnych w szkołach i innych instytucjach,

- doradzanie mieszkańcom i osobom przyjezdnym w zakresie obowiązujących przepisów prawnych obu krajów,

- prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zasad bezpiecznych zachowań,

- promowanie służby w Policji,

- pełnienie roli multiplikatora w polsko-niemieckiej komunikacji międzynarodowej.

W poniedziałek (24 października) w Guben odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca współpracę Niemiecko-Polskiego Zespołu Policyjnego w Guben/Gubin. Lubuscy policjanci z nadinspektorem Jarosławem Pasterskim na czele, przedstawiciele niemieckiej Policji oraz instytucji odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, omówili efekty międzynarodowej współpracy i ocenili ją bardzo dobrze. Podczas konferencji podkreślano, że patrole niemiecko-polskiego zespołu policyjnego były widoczne i są doskonale znane mieszkańcom obu miast. Mimo trudności powstałych w czasie pandemii, najważniejsze założenia projektowe zostały zrealizowane i powinny być kontynuowane. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na działanie służb, umocni współpracę polsko-niemieckiej Policji, będzie krokiem naprzód w walce z przestępczością przygraniczną oraz, co najważniejsze, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Polscy i niemieccy policjanci podczas międzynarodowej konferencji.
 • Polscy i niemieccy policjanci podczas międzynarodowej konferencji.
 • Niemiecki policjant przypatruje się prezentacji na międzynarodowej konferencji.
 • Przemawiający do policjantów nadinspektor Jarosław Pasterski.
 • Przemawiający do mikrofonu niemiecki policjant.
 • Bok niemieckiego, policyjnego radiowozu.
 • Niemieckie i polskie policjantki na konferencji.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski oraz Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.
 • Niemiecki policjant przemawiający na konferencji.
 • Polscy i niemieccy policjanci podczas międzynarodowej konferencji.
 • Sala obrad na konferencji polskiej i niemieckiej Policji.
 • Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.
 • Polscy i niemieccy policjanci podczas międzynarodowej konferencji.
 • Inspektor Bogdan Piotrowski przemawia do policjantów.
 • Rowery stojące przed budynkiem Policji - w tle niemiecki radiowóz.
 • Policjanci siedzący na sali podczas międzynarodowej konferencji.
 • Mężczyzna przemawiający na konferencji.
 • Nadinspektor Jarosław Pasterski przemawia na konferencji.
 • Polscy i niemieccy policjanci podczas międzynarodowej konferencji.
 • Niemiecki policjant przemawia na konferencji.
 • Polscy i niemieccy policjanci podczas międzynarodowej konferencji.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.68 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony