Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„…Nawet z narażeniem życia…” Kolejni policjanci ślubowali na sztandar Lubuskiej Policji

Data publikacji 06.03.2023

Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 14 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Dzisiejsza uroczystość wzbogacona została przez wyjątkowe wyróżnienia. Te otrzymało dwóch policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp., którzy brali udział w kontyngencie policyjnym, stanowiącym misję humanitarną w Ukrainie.

W poniedziałek (6 marca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 14 osób, które będą pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się pełnoprawnymi policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

 • test wiedzy;
 • ocenę sprawności fizycznej;
 • test psychologiczny;
 • rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Strzelec Krajeńskich, Świebodzinie, Wschowie oraz Żarach. Dowódcą uroczystości był Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadkomisarz Bogdan Sujak.

Ale dzisiejsza uroczystość wzbogacona została przez wyjątkowe wyróżnienia. Te otrzymało dwóch policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp., którzy brali udział w kontyngencie policyjnym, stanowiącym misję humanitarną w Ukrainie. Ze wszystkich członków policyjnej grupy zadaniowej, zrzeszającej specjalne jednostki kontrterrorystyczne Unii Europejskiej tylko Polska odpowiedziała na apel Ukrainy. Przez pięć miesięcy polscy policjanci zajmowali się rozminowywaniem terenów, z których wycofali się Rosjanie. Usunęli w sumie 2 tysięcy niebezpiecznych przedmiotów. Oczyszczali m.in. drogi i pola z min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, neutralizowali pułapki, które Rosjanie zostawiali w opuszczonych budynkach. Polacy pracowali też w miejscu ciężkich walk nad Dnieprem, gdzie do zneutralizowania pozostały granaty, rakiety, amunicja i porzucona broń. Łącznie Kontyngent Humanitarny Policji, działając w trudnych i niebezpiecznych warunkach, przetrałował ponad 342 tysięcy metrów kwadratowych. Oczyścił również ponad 17,5 tysięcy metrów dróg. W tej niezwykle wyjątkowej misji brało udział dwóch naszych lubuskich kontrterrorystów.

Komendant Wojewódzki nadinspektor Jarosław Pasterski przywitał nowych adeptów policyjnego rzemiosła słowami: „Dzisiejsza uroczystość jest wydarzeniem szczególnym. Już za chwilę będziemy świadkami dwóch, niezwykle ważnych, ceremonii – ślubowania na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz uhonorowania funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp., którzy poprzez bohaterską postawę nadali nową wartość policyjnej służbie. Zarówno tych młodych, czternastu policjantów, którzy rozpoczynają dziś swoją drogę zawodową, jak i doświadczonych mundurowych, łączy jeden cel – bezinteresowna misja na rzecz Ojczyzny i drugiego człowieka.

Funkcjonariusze! Przed Wami kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji. Dobrze spożytkujcie ten czas. Zdobywajcie wiedzę i umiejętności. Jestem przekonany, że połączenie samodyscypliny i zaangażowania przyniesie Wam wiele korzyści. Niech osiągnięcia Waszych wykładowców i starszych kolegów będą dla Was inspiracją i impulsem do wytężonej pracy. Życzę, abyście biorąc z nich przykład odnosili wiele sukcesów i nie zawiedli pokładanych w Was nadziei.

Szanowni Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp. Bohater to człowiek niezłomny, wyróżniający się męstwem, ofiarnością i chęcią niesienia pomocy. Przez 5 miesięcy pełniliście służbę w polskim kontyngencie Policji, uczestniczącym w misji humanitarnej w Ukrainie. Byliście w gronie 98 polskich ochotników, którzy w okolicach Kijowa – narażając własne życie i zdrowie – neutralizowali materiały wybuchowe pozostawione przez wojska rosyjskie na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną. Ten piękny gest, okupiony pracą Waszych rąk, hartem ducha, odpornością na niewygody i oddaniem służbie, przyczynił się do ocalenia wielu istnień ludzkich. Jestem pełen dumy i uznania dla Waszej heroicznej postawy, tytanicznej pracy oraz doświadczenia. Zapisaliście piękną kartę w historii polskiej Policji, za co z serca Wam dziękuję i gratuluję!”

Bardzo istotne przesłanie do funkcjonariuszy wypowiedział także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak: „To niezwykle ważne wydarzenie dla Was ale i wszystkich Lubuszan. Wstępujecie w szeregi Policji. Formacji, która realizuje największe oczekiwania społeczne- poczucie bezpieczeństwa. W dzisiejszym świecie, który obserwujemy, który przeżywamy, te barbarzyńskie wydarzenia za naszą wschodnią granicą, determinują właśnie taką potrzebę. I między innymi dzięki funkcjonariuszom Policji Polacy czują się bezpiecznie i o tym mówią. Chcę Wam pogratulować decyzji i życzyć, aby słowa roty policyjnego ślubowania wyznaczały Wam drogę tej odpowiedzialnej misji. Niech każdy, kto będzie potrzebował pomocy, patrząc na Was będzie miał gwarancję jej profesjonalnego niesienia.

Szczególnie pragnę podziękować policjantom biorącym udział w kontyngencie policyjnym, stanowiącym misję humanitarną w Ukrainie. Dzięki Waszej decyzji i determinacji dziś mówi się, że to Polska zdecydowała się na wielki gest odpowiadając pozytywnie Ukrainie w tych dramatycznych momentach. I ten gest został zrealizowany Waszymi rękoma. Waszym bohaterstwem. Waszą gotowością służenia drugiemu człowiekowi. Jestem przekonany, że ci ludzie, którzy przeżywają tam wielka traumę nigdy Wam tego nie zapomną. Dzięki Wam oni, ich bliscy, ich dzieci mają wiarę, że przeżyją ten koszmar. Wyrażam Wam wielki szacunek i podziękowanie. Takich ludzi nam potrzeba”.

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

W roku 2022 do służby w Lubuskiej Policji przyjęto 193 osoby. Jest to kolejny dobry rok pod względem osób chcących założyć niebieski mundur. Jednak nasze starania nie ustają i nadal, każdy kto marzy, aby stać się częścią policyjnej rodziny jest u nas mile widziany. Wszystkie potrzebne informacje odnośnie przyjęcia w szeregi Policji można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Praca – Służba w Policji”.

14. młodych adeptów niebawem wyjedzie na kilku miesięczne szkolenie. Życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy i poznawaniu policyjnych taktyk i technik potrzebnych do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Liczymy, że wszyscy kandydaci wrócą do swoich jednostek bez kontuzji, zmotywowani do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa swojego regionu, a co za tym idzie całego kraju.

 

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto/video: młodszy aspirant Mateusz Sławek

 

 

 • Policjanci ślubujący na sztandar
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim dziękują wyróżnionym kontrterrorystom
 • Wspólne zdjęcie uczestników policyjnego ślubowania
 • Słowa roty policyjnego ślubowania
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim gratulują przyjętym policjantom
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim gratulują wyróżnionym kontrterrorystom
 • Wyróżnienie dla bohaterskich kontrterrorystów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim gratulują przyjętym policjantom
 • Logo polskiego kontyngentu policyjnego na Ukrainie
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim gratulują przyjętym policjantom
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Przemówienie Wojewody Lubuskiego
 • Policjanci z pocztu sztandarowego
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim gratulują przyjętym policjantom
 • Dowódca uroczystości
 • Wojewoda Lubuski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim gratulują przyjętym policjantom
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim wita się z dowódcą uroczystości
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania
 • Wojewoda Lubuski gratuluje wyróżnionym kontrterrorystom
 • policjant otrzymuje gratulacje i akt mianowania
 • Wojewoda Lubuski gratuluje policjantce
 • policjanci stoją w szeregu
 • duchowny przemawia z mównicy
 • ślubujące policjantki
 • Wojewoda Lubuski i kadra kierownicza Lubuskiej Policji
 • kadra kierownicza lubuskiej policji
 • policjant przemawia z mównicy
 • policjant przyjmuje akt ślubowania
 • policjanci stoją w szeregu

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony