Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze urodziny telefonu zaufania dla dzieci

Data publikacji 06.11.2009

W domu jest jakoś kiepsko. Rodzice ciągle się kłócą, boję się, że zaraz się rozwiodą. A oni nie chcą ze mną o niczym rozmawiać… Myślę, że to wszystko przeze mnie - mówi 9-letnia dziewczynka. Tak bardzo boję się takiego starszego chłopaka, myślę o najgorszym… – zaczyna 13-letni chłopiec. Setki podobnych rozmów odbierają każdego dnia konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Dzwonią do nich dzieci z całej Polski: potrzebujące pomocy, wsparcia, opieki, a przede wszystkim - zwykłej rozmowy. 6 listopada br. mija rok, odkąd mają taką możliwość.

Z inicjatywy Komisji Europejskiej telefony zaufania dla dzieci o numerze 116 111 powstają we wszystkich krajach UE. W Polsce, piątym kraju Unii, w którym uruchomiono numer, usługę realizuje Fundacja Dzieci Niczyje, a Partnerem Technologicznym i Głównym Sponsorem 116 111 jest firma Polkomtel SA, operator Plusa. Działanie telefonu 116 111 jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Patronat nad telefonem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bardzo ważnym elementem działań konsultantów telefonu 116 111 są interwencje, podejmowane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dzwoniącej osoby. Są one inicjowane na mocy Porozumienia w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz sprawnej obsługi „Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci 116 111”. W ciągu 12 miesięcy działania telefonu 116 111 konsultanci zainicjowali 39 interwencji policyjnych.

- Nasze 12-miesięczne doświadczenie w obsłudze Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 dowodzi, że inicjatywa Komisji Europejskiej w sprawie tworzenia telefonów 116 111 jest ważną i trafną odpowiedzią na potrzeby najmłodszych Europejczyków - powiedziała Lucyna Kicińska, koordynator Telefonu 116 111. - Dzieci i młodzież bez wsparcia rodziców i opiekunów mają niewiele możliwości szukania pomocy w trudnych dla siebie sytuacjach. Telefon 116 111 uruchomiony przez Fundację Dzieci Niczyje i Plusa to ważne narzędzie pomocy najmłodszym. Od 6 listopada 2008 roku do 6 listopada 2009r. odebraliśmy ponad 85 tysięcy telefonów.

Statystyki Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wskazują, że dzieci i młodzież najczęściej rozmawiają z konsultantami o swoich kontaktach z kolegami, trudnych pierwszych miłościach oraz kłopotliwych relacjach z rodzicami i rodzeństwem. Konsultanci 116 111 odbierają także telefony dotyczące przemocy - rozmawiają z ofiarami, świadkami, a także ze sprawcami. Część kontaktów dotyczy trudnych emocji, odczuć i stanów osób dzwoniących - samotności, strachu, złości, nieśmiałości, wstydu, poczucia winy, rozgoryczenia itp. Bardzo ważnym tematem rozmów jest także dojrzewanie i seksualność.

- Większość naszych rozmówców dzwoni tylko raz. Rozmawiamy o trudnościach i kłopotach młodych ludzi, razem z nimi szukamy rozwiązań i zwykle na tym kończy się kontakt. Czasem zdarza się jednak, że ktoś dzwoni do nas ponownie i opowiada o tym, co udało mu się osiągnąć, dziękuje za wsparcie - powiedziała konsultantka telefonu 116 111. - Właśnie wtedy słyszymy jak ważne dla dzieci jest to, że telefon 116 111 działa: anonimowo, bezpłatnie oraz dyskretnie.

Wszystkie szkoły gimnazjalne w Polsce zostały zaproszone do współpracy przy rozpowszechnianiu wiedzy o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Nauczyciele i pedagodzy otrzymali plakaty, ulotki oraz scenariusz zajęć nt. pomocy telefonicznej. Akcją edukacyjno-informacyjną zostało objętych blisko 1,5 mln uczniów gimnazjów. W działania edukacyjne włączyli się również policyjni profilaktycy z jednostek terenowych Policji w całym kraju.

- Zajęcia według przygotowanego przez nas scenariusza odbywają się już w wielu szkołach. Dzwoniący mówią nam, że wiedzą o 116 111 od nauczyciela i dzięki lekcji odważyli się wykręcić numer, porozmawiać o swoich kłopotach i trudnościach - powiedział konsultant telefonu 116 111.

Dzięki platformie technologicznej zbudowanej przez firmę Polkomtel SA, operatora Plusa, każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00 czterech konsultantów może jednocześnie prowadzić rozmowy z osobami, które zadzwoniły pod numer 116 111. Dla wielu młodych ludzi bardzo ważne jest, że z konsultantami można skontaktować się online. Strona internetowa telefonu www.116111.pl umożliwia zadanie anonimowego pytania konsultantom 116 111. Tą drogą do specjalistów Fundacji Dzieci Niczyje trafiło blisko 2000 wiadomości od dzieci i młodzieży.

 

 

W imieniu Kierownictwa i pracowników Fundacji Dzieci Niczyje składam podziękowania wszystkim policjantom za wzorową współpracę przy realizacji zadań wynikajacych z Porozumienia na rzecz sprawnej obsługi Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci 116 111. Dziękuję również za ogromne zaangażowanie funkcjonariuszy w rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru 116 111 wśród dzieci i młodzieży.

Lucyna Kicińska
Koordynator
Telefonu Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Powrót na górę strony