Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom

Data publikacji 11.12.2006

- Angażując się w tego typu inicjatywy chcemy, by polska Policja kojarzyła się przede wszystkim z niesieniem pomocy, a nie z represją – powiedział komendant główny Policji Marek Bieńkowski w czasie uroczystości podpisania porozumienia w sprawie ogólnopolskiego projektu "Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom".

Celem projektu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i programów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gmin wiejskich oraz ich popularyzacja wśród społeczności lokalnych. Laureaci konkursu otrzymają prestiżowy tytuł "Gminy Wiejskiej Przyjaznej Dzieciom" nadany przez Kapitułę Konkursu.

Zdaniem pomysłodawców konkursu przyczyną wandalizmu, chuligaństwa, przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży są nie tylko nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, niedoskonałości systemu edukacyjnego czy wpływ środowiska, ale przede wszystkim brak alternatywy spędzania wolnego czasu.

Oferta atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest dosyć bogata w dużych aglomeracjach i mniejszych miastach, gdzie aktywnie działają organizacje pozarządowe, a władze dysponują znacznymi środkami. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w gminach wiejskich, które nie mają często żadnych propozycji spędzania wolnego czasu dla młodzieży tam zamieszkującej.

- Ważnym zadaniem policji jest organizowanie dla dzieci i młodzieży atrakcyjnych spotkań, projektów i programów, które mogą wpłynąć na ograniczenie przestępczości w tej grupie wiekowej – podkreślił komendant. – Dlatego też tak chętnie przyjąłem patronat nad konkursem – dodał.

Konkursem, który, według wszystkich uczestników uroczystości, jest jednym ze sposobów aktywizowania małych społeczności lokalnych, który będzie promował aktywną gminę wiejską, zaangażowaną w działania na rzecz dzieci oraz stanowił inspirację dla działań innych społeczności lokalnych w kolejnych latach.

- W naszym przedsięwzięciu nie są ważne pieniądze, w konkursie liczyć się będzie pomysł, pomysł na przedsięwzięcie sportowe, edukacyjne, kulkturalne - takie, które pozwoli osiągnąć zakładane cele - powiedziała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Ewa Junczyk-Ziomecka.

W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele takich instytucji jak Kancelaria Prezydenta RP, Komenda Główna Policji, Stowarzyszenie "Integracja", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Patronat nad konkursem objęli Minister Ewa Junczyk-Ziomecka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Marek Bieńkowski – Komendant Główny. Jego organizatorami są Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP i Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.


* * *

                                                                                                     

Szanowni Państwo !
Przedstawiciele
Władz Samorządu Terytorialnego w Gminach Wiejskich 

Pragniemy Państwa poinformować, że Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji organizują konkurs pod nazwą „GMINA WIEJSKA PRZYJAZNA DZIECIOM”. Jest on skierowany do samorządów terytorialnych w gminach wiejskich, jednakże realizatorami lub współrealizatorami zgłaszanych inicjatyw/programów, skierowanych do dzieci i młodzieży mogą być również instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, jednostki Policji i osoby, działające na rzecz dzieci.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy w naszym kraju rozwój wielu niekorzystnych zjawisk społecznych, widocznych także w postawach prezentowanych przez dzieci i młodzież. Niepokojąca jest brutalizacja zachowań młodych ludzi i nieuzasadniona agresja. Analizując zjawiska związane z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży, wandalizmem, chuligaństwem, przestępczością i demoralizacją, znajdujemy ich podłoże nie tylko w dysfunkcyjności rodziny, systemie edukacyjnym czy wpływie środowiska, ale również braku alternatywnej propozycji spędzania wolnego czasu. Mamy świadomość, że w procesie wychowania młodego pokolenia na uczciwych, odpowiedzialnych i ceniących wartości rodzinne ludzi dorosłych, niezwykle istotny wpływ ma sposób i miejsce spędzania czasu wolnego.

Oferta edukacyjna, sportowa, kulturalna, infrastrukturalna itp. skierowana do dzieci i młodzieży jest dosyć bogata w dużych aglomeracjach i mniejszych miastach, gdzie aktywnie działają organizacje pozarządowe, a władze samorządowe dysponują znacznymi funduszami. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w gminach wiejskich, które nie mają zbyt wielu ciekawych propozycji dla młodzieży. Liczymy, że doskonałym sposobem zaktywizowania małych społeczności lokalnych będzie zaproponowana przez nas formuła ogólnopolskiego konkursu, promującego aktywne gminy wiejskie, zaangażowane w działania na rzecz dzieci.

Wyrażamy nadzieję, że wspólnie z nami zechcecie Państwo zaangażować się w ten projekt, a przedstawione przez Was inicjatywy i programy, będą stanowiły inspirację dla innych społeczności lokalnych, działających na rzecz dzieci, które są przyszłością nas wszystkich.
 
 

Marek Bieńkowski

Komendant Główny Policji

Ewa Junczyk - Ziomecka

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Powrót na górę strony