Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczyli się wizualizacji i rekonstrukcji 3D

Data publikacji 21.01.2011

Pięciodniowe szkolenie na zestawach do rekonstrukcji i wizualizacji zdarzeń w technologii 3D zakończyli policjanci z Radomia i Płocka. Mazowieckich funkcjonariuszy szkolił kom. Ireneusz Wrzesiński, technik kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, który jako pierwszy w Polsce pracował na tego typu urządzeniu.

Dwa zestawy do wizualizacji zdarzeń w technologii 3D zostały zakupione pod koniec 2010 r. przez KWP zs. w Radomiu. Zestaw kosztuje 80 tys. złotyvh. W skład specjalistycznego wyposażenia urządzenia nazywanego „Quick Map 3 D”, wchodzą m.in.: dalmierz laserowy do pomiarów odległości na miejscu wypadków drogowych, laptop z oprogramowaniem, palmtop i drukarka laserowa. Instrumenty pomiarowe umożliwiają automatyczne wprowadzanie danych do programu.

Zakupione urządzenia trafią do komend miejskich w Radomiu i Płocku. To właśnie policjanci z tych komend zostali przeszkoleni z obsługi tego systemu. Szkolenie trwało pięć dni i składało się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestniczyli w nim policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz technicy kryminalistyki. Szkolenie prowadził kom. Ireneusz Wrzesiński Technik kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, który jako pierwszy w Polsce pracował na tego typu urządzeniu.

Przekazany sprzęt w znacznym stopniu usprawni pracę policjantów pracujących na miejscach zdarzeń drogowych i kryminalnych, czyniąc ją szybszą i bezpieczniejszą. Policjant nie musi stosować czasochłonnych technik wymiarowania łuków, skrzyżowań czy nachyleń drogi. Te czynności wykonuje za niego program. Aplikacja pozwala na tworzenie animacji na podstawie wcześniej dokonanych pomiarów, modyfikowanie sylwetki ciała, umieszczanie symboli i zdjęć (śladów) na pionowe obiekty. Wykonywanie pomiarów za pomocą tego urządzenia pozwala także skrócić czas blokowania drogi, na której doszło do zdarzenia, gdyż nie trzeba rozpoczynać od wymiarowania odcinka drogi, punktów i linii odniesienia. W pierwszej kolejności można „nanieść” na szkic pojazdy, ślady i przedmioty znajdujące się na jezdni tak, by można udrożnić ruch, a dopiero po ich usunięciu zmierzyć drogę wraz z jej infrastrukturą. To w znacznym stopniu ułatwia pracę wszystkim ekipom zaangażowanym w wykonanie czynności na miejscu wypadku drogowego.

System QuickMap 3D jest wykorzystywany nie tylko do wizualizacji miejsc wypadków drogowych, ale również innych zdarzeń, gdzie niezbędne jest wykonanie szkicu. Wygenerowany materiał dowodowy będzie bardzo precyzyjny i wykorzystywany na potrzeby postępowania sądowego. Najprościej mówiąc: szkicownik i ołówek został zastąpiony przez specjalistyczny sprzęt komputerowy.

(KWP w Radomiu / mg)

Zakupy nowoczesnego sprzętu na Mazowszu

Powrót na górę strony