Kierownictwo

Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Informacji

tel. sekretariat (47) 72 128 99
fax sekretariat (47) 72 125 39
bbi@policja.gov.pl

DYREKTOR 

insp. Urszula CHEŁSTOWSKA – OGRODOWICZ

ZASTĘPCA DYREKTORA 

insp. Grażyna MAKOWSKA

 

WYDZIAŁ POCZTY SPECJALNEJ

tel. sekretariat  (47) 72 117 17
fax sekretariat  (47) 72 153 46

Naczelnik 

mł. insp. Robert ZAWADA

tel. (47) 72 148 46

WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW KGP

tel. sekretariat (47) 72 116 51
fax sekretariat (47) 72 118 76

Naczelnik 

mł. insp. Mariusz MĄCZKOROWSKI

tel. (47) 72 116 51

WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

tel. sekretariat (47) 72 124 36
fax sekretariat (47) 72 125 39

Naczelnik

mł. insp. Andrzej ZATOR

tel. (47) 72 121 83

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

tel. sekretariat  (47) 72 130 58
fax sekretariat  (47) 72 125 39

Naczelnik

mł. insp. Urszula CIARKOWSKA

tel. (47) 72 141 86

WYDZIAŁ – GŁÓWNE ARCHIWUM POLICJI

tel. sekretariat  (47) 72 154 08
fax sekretariat  (47) 72 142 87

Naczelnik

podinsp. Sławomir GAJ

tel. (47) 72 128 84

KANCELARIA TAJNA KGP

tel. sekretariat (47) 72 130 58
fax sekretariat (47) 72 125 39

Kierownik 

Maria Bierzanek

tel. (47) 72 131 05

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

tel. sekretariat (47) 72 128 99
fax sekretariat (47) 72 125 39

Powrót na górę strony