Kierownictwo i struktura

Kierownictwo i struktura

Dyrektor
Biura Komunikacji Społecznej

mł. insp. Katarzyna Nowak

 

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
 

mł. insp. Katarzyna Nowak

 

Naczelnik 
Wydziału Prasowo-Informacyjnego

kom. Mariusz Kurczyk

 

Naczelnik
Wydziału Promocji Policji

mł. insp. Anna Kędzierzawska

 

 

Struktura organizacyjna Biura Komunikacji Społecznej

Struktura organizacyjna BKS KGP - opis tektowy w załączniku poniżej

Powrót na górę strony