Zadania Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji

Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji realizuje zadania związane z koordynowaniem doboru kadr w Policji, nadzorowaniem i realizowaniem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji oraz koordynowaniem i nadzorowaniem działalności psychologów w Policji

 

Do zadań Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji należy w szczególności:

  1. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie doboru do służby w Policji;
  2. koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
  3. nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;
  4. realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego lokalnego w obszarze wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji dla policjantów KGP;
  5. realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;
  6. koordynowanie identyfikowania potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Policji;
  7. koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;
  8. przeprowadzanie badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych w KGP, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
Powrót na górę strony