Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe łodzie typu RIB dla polskich policjantów

Już niebawem bo do 20 listopada 2011r. policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Szczecinie otrzymają łącznie pięć nowych łodzi motorowych hybrydowych typu RIB (Rescue Inflatable Boat).

 Łodzie o długości kadłuba po pokładzie 5,5m oraz szerokości 2,5m posiadają ogrzewaną kabinę, która zapewnia właściwe warunki pełnienia służby przez użytkujących je policjantów. Dzięki swojej konstrukcji, możliwa jest bezproblemowa pomoc w akcjach ewakuacyjnych ludności w razie wystąpienia powodzi. Pokład łodzi został zaprojektowany w sposób umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także w nagłych przypadkach przeprowadzenie reanimacji.         

Nowoczesne silniki zaburtowe o dużej mocy 200 KM pozwalają rozwijać prędkość    60 km/h – co gwarantuje sprawne przeprowadzanie interwencji, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznych warunków eksploatacji.          

Jednostki są wyposażone w urządzenia zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu rozbudowanych systemów nawigacji GPS, echosondy, sygnalizacji uprzywilejowania oraz urządzeń łączności radiowej.         

Zakup zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy umowy zawartej dniu 5 lipca 2011 roku.

Powrót na górę strony
Polska Policja