Zaproszenie na spotkanie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na spotkanie

Data publikacji 22.08.2012

Dot.: projekt Komendy Głównej Policji nr 8.1-10 „Techniczne wzmocnienie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - dostawa 75 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w videorejestrator

W dniu 3 lipca 2012 r., zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w.trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 75 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w.videorejestrator, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty .

Obecnie Komenda Główna Policji planuje wszcząć kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na.dostawę 75 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w videorejestrator o funkcjonalnościach i.parametrach technicznych wyspecyfikowanych w unieważnionym postępowaniu, tj. urządzenia zintegrowanego w jednej obudowie z komputerem PC umożliwiającego pośredni i rzeczywisty pomiar prędkości (efekt Dopplera).

W związku z powyższym zapraszam na spotkanie z przedstawicielami Komendy Głównej Policji  w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz 11:00,  Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym projektem.  Spotkanie  odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  tj. w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38 Warszawa.

Ponadto Zamawiający informuje, że planuje zwrócić się do Wykonawców o zaprezentowanie videorejestratorów jakie mają obecnie w swojej ofercie oraz takich,  które nie są jeszcze wprowadzone do sprzedaży ze względu na brak stosownych dokumentów formalnych. Wszystkie szczegóły dotyczące ewentualnego pokazu zostaną uzgodnione podczas spotkania w dniu 28 sierpnia 2012 r.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie do dnia 24.08.2012 r.  uczestnictwa  w spotkaniu na adres e-mail malgorzata.kubicka@policja.gov.pl, lub telefonicznie na numer p. Małgorzaty Kubickiej :  0 22 60 133 14.
                                            
                         

Powrót na górę strony
Polska Policja