EUROPOLTECH 2013 - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

EUROPOLTECH 2013

W dniach 17-19 kwietnia 2013 r. w Centrum Konferencyjno –Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”, której towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013    

Nad ww. uroczystościami honorowy Patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych.

Uczestniczące w Targach firmy zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, wyposażenie i technikę z następującego zakresu tematycznego:

·         technika kryminalistyczna,

·         systemy i sprzęt wspierający rozpoznanie i dokumentowanie,

·         optyka, optoelektronika, elektronika,

·         teleinformatyka,

·         sprzęt łącznościowy,

·         sprzęt i specjalistyczne wyposażenie wspomagające kontrolę i dokumentację wydarzeń w ruchu drogowym,

·         uzbrojenie, sprzęt oraz wyposażenie osobiste oddziałów antyterrorystycznych,

·         sprzęt i systemy kontroli dostępu oraz ochrony obiektów,

·         sprzęt ochrony granic,

·         ratownictwo,

·         broń strzelecka i amunicja,

·         transport,

·         materiały i przedmioty mundurowe, wyposażenie specjalne i ochronne,

·         urządzenia treningowe,

·         nowe technologie i wynalazki.

Głównym organizatorem Targów są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., którym Komenda Główna Policji powierzyła przygotowanie imprezy.

W kreowaniu programu i organizacji Targów EUROPOLTECH uczestniczą:

·         Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

·         Policja,

·         Straż Graniczna,

·         Państwowa Straż Pożarna,

·         Biuro Ochrony Rządu,

·         Dowództwo Wojsk Specjalnych,

·         Służba Wywiadu Wojskowego,

·         Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

·         Żandarmeria Wojskowa,

·         Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

·         Agencja Wywiadu,

·         Centralne Biuro Antykorupcyjne,

·         Służba Więzienna,

·         Służba Celna,

·         Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Targi Europoltech 2013 mają charakter wysoce specjalistyczny i będą dostępne dla profesjonalistów - funkcjonariuszy służb policyjnych oraz cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa. Targi wizytowane będą również przez polityków i urzędników administracji państwowej, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, a także uczestników VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, w tym licznie zaproszone delegacje zagraniczne.

Jednym z przedsięwzięć targowych będzie zaprezentowanie zwiedzającym produktów o najwyższym zaawansowaniu technicznym i najwyższej użyteczności dla służ policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa w ramach promocyjnego programu SUPERNOWOCZESNY 2013. Eksponaty zgłoszone do programu będą prezentowane na specjalnej wystawie zorganizowanej w czasie targów i wezmą udział w konkursie o nagrodę „Złota Gwiazda Policji”. Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa, wyłoni zwycięzców konkursu i wyróżni produkty, charakteryzujące się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi.

Ponadto podczas Targów odbywać się również będą:

1.     w dniu 17 kwietnia 2013 r. w godz. 13.00 - 15.00 - seminarium organizowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pt. „Bezpieczny biznes”,

2.     w dniu 18 kwietnia br.w godz. 11.00 – 13.00 konferencja organizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznegopt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego”,

3.     w dniu 19 kwietnia 2013 r.konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Biuro Łączności i Informatyki KGP pt. „Bezpieczeństwo i kryptografia”,

w których uczestniczyć mogą wszyscy zwiedzający targi zainteresowani tą tematyką.

Z uwagi na fakt, że impreza ma charakter zamknięty, zwiedzanie Targów oraz udział w seminarium i konferencjach dot. partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kryptografii możliwe będzie dla funkcjonariuszy i pracowników na zaproszenie lub po zarejestrowaniu się w recepcji Targów na podstawie legitymacji służbowej.

Zapraszamy również na stronę: www.europoltech.pl

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja