Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej średniego szczebla

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyła się narada służbowa średniego szczebla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji, realizujących zadania z obszaru zaopatrzenia, w szczególności z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Grzegorz Matuszewski.

Narada służbowa poświęcona była najistotniejszym kwestiom związanym z centralnym systemem zaopatrywania jednostek Policji w sprzęt uzbrojenia i wyposażenie specjalne realizowane przez Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną BLP KGP. Podczas posiedzenia podsumowane zostały działania podejmowane w tym zakresie
w roku 2012 oraz najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w roku bieżącym.

Omówiono również kwestie dotyczące nowelizacji aktów prawnych regulujących zagadnienia prowadzenia gospodarki sprzętem uzbrojenia i techniki policyjnej. Ponadto, przedstawione zostały przykłady realizowania zaopatrzenia w sprzęt i materiały w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji na bazie doświadczeń Wydziału Zaopatrzenia KWP
w Lublinie oraz prowadzenia napraw uzbrojenia będącego na wyposażeniu jednostek Policji dokonywanych przez Warsztat Napraw Sprzętu Uzbrojenia Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji.

Spotkanie to stało się niezwykłą okazją do wymiany informacji, wiedzy oraz wypracowania dobrych praktyk, w zakresie właściwego zabezpieczenia logistycznego potrzeb funkcjonariuszy Policji.

Ponadto, uczestnicy narady w dniu 17 kwietnia 2013 r. będą mieli możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - EUROPOLTECH 2013.

Powrót na górę strony
Polska Policja