Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kadry kierowniczej służby logistycznej Policji w dniach 3-4 października 2013 r.

W dniu 3 października 2013 r. w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji. Podczas spotkania, w którym uczestniczy kierownictwo Komendy Głównej Policji, zastępcy komendantów wojewódzkich/Stołeczny Policji, szkół policyjnych oraz główni księgowi ww. jednostek, omawiane są najistotniejsze zagadnienia dotyczące realizacji planu finansowego formacji oraz priorytetowych przedsięwzięć logistycznych.

W pierwszym dniu narady analizie finansowej poddane zostały wybrane obszary funkcjonowania Policji, w tym dokonano zidentyfikowania ryzyka realizacji posiadanego budżetu oraz przedstawiono nową perspektywę finansową na lata 2014 – 2020.

W ramach paneli tematycznych stricte związanych z logistyką, przedstawiono najważniejsze wykonywane przez Biuro Logistyki Policji KGP zadania (m. in. Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, zaopatrywanie w przedmioty umundurowania oraz sprzęt transportowy). Ważnym aspektem spotkania okazały się prezentowane przez mł. insp. Piotra Kucię Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP prototypy zaprojektowanych wzorów umundurowania ćwiczebnego oraz galowego. Uczestnicy spotkania otrzymali ankiety celem wyrażenia opinii w kontekście przedstawionych propozycji.

Ponadto, omówione zostały systemy zarządzania zużycia energii elektrycznej, a także oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.

Dzień dzisiejszy poświęcono na kwestie dotyczące zamówień publicznych oraz wdrażanego Systemu Wspomagania Obsługi Policji. Zaplanowano również przeprowadzenie dyskusji na temat działań podejmowanych przez pion logistyczny w ramach racjonalizacji kosztów w wybranych obszarach funkcjonowania formacji.


 

Powrót na górę strony
Polska Policja