Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wigilijne pionu logistycznego KGP

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 19 grudnia 2013 r. nadinsp. W. Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji spotkał się z kadrą kierowniczą oraz funkcjonariuszami i pracownikami pionu logistycznego (Biura Logistyki Policji, Biura Łączności i Informatyki, Biura Finansów). W uroczystym spotkaniu wigilijnym wziął udział również kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot.

Zastępca Komendanta Głównego Policji serdecznie podziękował zgromadzonym za dotychczasową współpracę oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, a wszyscy zgromadzeni goście, zgodnie z tradycyjnym obyczajem mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia.

Powrót na górę strony
Polska Policja